WSA-dagen 2020: Vikten av att ha en målstyrd resa! Ett nytt intranät för Högskolan i Gävle.


Veronica Liljeroth, intranätansvarig på Högskolan i Gävle, berättar om Högskolan i Gävles arbetet med att ta fram ett nytt intranät. Vilka mätbara mål de hade tagit fram inför projektet, vilka effekter det skulle uppfylla samt resultatet med det nya intranätet.

 

[Läs mer här om WSA-dagen den 29 januari 2020!]

 

Om Veronica

 Veronica Liljeroth är webmaster för intranät och externweb på Högskolan i Gävle. I sin roll har hon övergripande ansvar för att struktur, och presentation av innehåll, stöder målgruppernas behov i linje med webbplatsens fastställda mål och syfte.