WSA-dagen 2020: Målsättning & Metod för Danderyds webbplats och intranät.


På WSA-dagen den 29 januari 2020 har du möjlighet att lyssna på Frida Kjelllman och Susanna Abramowicz, centrala webbredaktörer på Danderyds kommun.

Frida kommer berätta om arbetet med att målsätta externwebben och Susanna om arbetet med söktimme och andra optimeringar som Danderyd gör för att förbättra deras intranät.

 

Susanna och Frida

 

[Läs mer här om WSA-dagen den 29 januari 2020!]