Det våras (äntligen) för intranäten!


I och med den rådande situationen har många medarbetares vardag förändrats. Arbete hemifrån sätter stora krav på internkommunikation och intranätets betydelse har ökat för många. Den digitala arbetsplatsen sätt verkligen på prov och många organisationen förstår vikten av att prioritera upp ett väl fungerande intranät.

Tyvärr tycker alldeles för många medarbetare på alldeles för många företag att det är svårt att hitta på intranäten och att sökfunktionen är lika säker som att spela finns i sjön. Men detta kan ändras genom att arbeta mer målstyrt och datadrivet. Vi har nu ett gyllene tillfälle att vända den trend som vi på Web Service Award har sett under många år – att det saknas resurser och tid att utveckla intranätet.

Vi på Web Service Award har mer än 20 års erfarenhet av att analysera intranät. Genom våra studier har vi underlag på vad som fungerar och vad som inte gör det. Vi har även bra metoder för att få igång arbetet med att förbättra intranätet eller göra en ordentlig förstudie för ett nytt intranät.

 

 

 

Starta ditt arbeta med att arbeta målstyrt och datadrivet genom att fråga användarna vad de tycker om intranätet. Då får ni fakta och kan ta ut mätpunkter.

Genom våra Web Service Index-undersökningar så er erbjuder vi er marknadens starkaste benchmark-index och ni får svar på frågor som:

•    Vad tycker era besökare är viktigt?
•    Hur bra är ni i förhållande till andra?
•    Vad ska ni prioritera för att höja er servicekvalitet?
•    Vilka är era besökare och vad vill de veta?

Till detta så får du tillgång till våra erfarna analytiker som hjälper er att tolka resultatet och ta fram mål för ert intranät.

Vi på Web Service Award vill gärna ha kontakt med dig om hur ni arbetar med ert intranät och hur vi skulle kunna hjälpa er till att få ett ännu mer effektivt intranät.