Utbildning 20 april – Effektiva sidor – Optimera webbplats och intranät


Metoder och insikter så att du kan arbeta mer datadrivet. 

Känner du en frustration över att inte ha tid eller en metod för att arbeta mer effektivt med din webbplats och intranät? Då är det här en utbildning för dig.

Under den här endagsutbildningen som Wednesday academy ordnar med Pierre Du Rietz från Web Service Award  som lärare kommer du få kunskap och insikter i hur du utvecklar effektiva webbsidor. Vi går igenom resultat från ett 100-tal användarundersökningar från olika webbplatser och intranät samt slutsatser från trendrapporterna ”Hur mår Sveriges webbplatser/intranät”. Vi kommer även slå hål på olika myter runt startsidan och innehållet. Vi ser på vad som fungerar och inte fungerar. Under utbildningen kommer du även få med dig en modell för att arbeta med effektiva sidor.

Innehåll

  • Inspirationsföreläsning: Att sätta mål – en trend och metodspaning
  • Best Practice och företagscase
  • Beteendet på en startsida – trender och fallgropar 
  • Effektiv och målstyrd innehållssida
  • Praktisk genomgång av ”nytto-modellen”

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig här på Wednesday relations webbplats:

https://www.wednesdayrelations.org/utbildningar/effektiva-sidor-optimera-webbplats-och-intran%C3%A4t