Här är Sveriges bästa webbplatser och intranät


Sen år 2000 har Web Service Award med hjälp av Sveriges internetanvändare korat årets bästa webbplatser och intranät. Den 27 januari korades 2020 års vinnare i kategorierna Kommersiellt, Samhällsinformation och Intranät. Vinnare är Zeta.nu, Försvarsmakten och Rikshem. Tävlingen utgår ifrån Sveriges största webbplatsundersökning med svar från över 100 000 respondenter. Undersökningen utförs av Web Service Award.

Web Service Award har sedan år 2000 undersökt vilka webbplatser Sveriges internetanvändare är mest nöjda med. Utifrån användarnas omdömen utse Sveriges bästa webbplats och intranät.

Under 2020, ett år som präglats av den pågående pandemin, har de digitala plattformarna fått en klart ökad betydelse. Det är därför glädjande att kunna visa att det finns webbplatser och intranät som lever upp till användarnas förväntningar. Årets vinnare visat på att målstyrt arbete lönar sig. De har lyckats tillgodose sina besökares skiftande krav och behov på ett föredömligt sätt säger Pierre Du Rietz, VD för Web Service Award

Vinnarna tillkännagavs på den årliga WSA-dagen den 27 januari 2021.

Vinnare Web Service Award

Zeta  https://www.zeta.nu

Vinnare i kategorin Kommersiell

Motivering: Det här är en webbplats där du får tips och idéer på ett användarvänligt sätt både via din mobil och dator. Den är både smakfull och inspirerande. Inte konstigt att besökaren gärna rekommenderar ett besök till årets vinnare.”

Försvarsmakten https://www.forsvarsmakten.se

Vinnare i kategorin Samhällsinformation

Motivering: Den här innehållsrika webbplatsen uppfattas både som relevant, tydlig och inkluderande. Det här är en webbplats som besökarna har ett stort förtroende för och gärna besöker.”

Rikshem – Entrén

Vinnare i kategorin Intranät

Motivering: Detta är ett användarvänligt intranät med anpassad och tydlig information. Det märks att det är byggt med medarbetarna i fokus var de än arbetar. Intranätet är klart mer effektivt och bättre än sin föregångare.

Bästa förbättrare

Hedersutmärkelsen delas även ut till bästa förbättrare inom varje kategori, dvs de som har lyckats höja andelen nöjda besökare mest.

Kommersiell: MKB Fastigheter https://www.mkbfastighet.se/

Samhällskommunikation: Transportstyrelsen https://transportstyrelsen.se/

Intranät: Sveriges Allmännytta – Allmänningen

Det åtråvärda priset till vinnarna av Web Service Award-utmärkelsen är gjorda av konstnärinnan Emilia Linderholm. Årets pris heter En droppe hopp.

För mer information, kontakta:

Pierre Du Rietz
VD, Web Service Award
+46 70 544 0777

Web Service Award

Web Service Award är ett undersökningsföretag som specialiserat sig på undersökningar av intranät, webbplatser och mobilsajter. Sedan år 2000 genomförs Web Service Indexmätningar som visar vad Sveriges Internetanvändare anser om kvaliteten på svenska företags, myndigheters och organisationers webbsatsningar. Information om Web Service Awards produkter och tjänster finns på www.webserviceaward.com.