Trendrapport: Hur mår Sveriges intranät 2020?


Hur mår Sveriges intranät? Den frågan har vi på Web Service Award (WSA) nu följt under tretton år.  I år är det av extra intresse när vi upplevt en pandemi som gjort att många har arbetat på distans.

Har då intranäten blivit navet som många intranät har som namn? Är de effektiva och hjälper medarbetarna i deras arbetsdag? 63 procent av intranätansvariga uppger att de tycker att deras intranät underlättar medarbetarnas arbetsdag. Frågan är bara på vilken grund de anser detta eftersom enbart 35 procent uppger att det finns mätbara mål för deras intranät. Detta och mycket mer tas upp i trendrapporten.

Några andra viktigt slutsatser från trendrapporten är:

  • De flesta intranätansvariga, 72 procent, arbetar mindre än 50 procent med intranätet.
  • 42 procent av intranätansvariga tycker att de har tillräckligt med ekonomiska resurser för att hantera intranätets innehåll.
  • 45 procent av intranäten drivs med ett CMS version som är mer än 5 är gammal.
  • Det är fortfarande stora problem med sökfunktionerna på intranäten. Enbart 45 procent tycker de har en bra sökfunktion. Samtidigt är det enbart 33 procent som arbetar aktivt med att förbättra sökträfflistan.
  • 48 procent uppger att det finns rutiner för att säkerställa att informationen på intranätet är korrekt. Enbart 28 procent uppger att det finns avsatt tid för att granska innehåll innan publicering.
  • 54 procent uppger att de har Office 365 och 21 procent uppger att de planerar att införa O365. 67 procent av de som har eller planerar att införa O365 uppger att medarbetarna kommer åt O365 via intranätet.
  • 49 procent uppger att deras intranät är anpassat efter medarbetarnas behov.
  • Arbetet med intranäten har under året tagit fart. 62 procent uppger att de arbetar aktivt med att förbättra för användarna att hitta på deras intranät.
  • 48 procent uppger att de ska göra större förändringar av intranätet under 2021.
  • 21 procent uppger att de ska göra om sitt intranätet under 2021

Beställ trendrapporten kostnadsfritt här: