Inspelning – Webbinar 24 mars 2021: Hur mår Sveriges Intranät?


Den 24 mars 2021 höll Web Service Award ett webbinar om trendrapporten Hur mår Sveriges intranät.

Under webbinaret gick Pierre Du Rietz, Web Service Award igenom resultatet och slutsatser från den nyss släppta rapporten: Hur mår Sveriges intranät 2020. Grunden för rapporten är Web Service Awards årliga trendundersökning där intranätansvariga på företag, statliga verk, kommuner, regioner och organisationer svarat på frågor om hur de arbetar, kvalitén, innehåll och hur de ser på framtiden med sina intranät. Under webbinaret gick Pierre igenom de viktigaste resultatet som kommit fram från undersökningen. Webbinaret avslutades med en frågestund.

Intresserad att höra mer om oss på WSA och hur vi kan hjälpa er?