Okategoriserade


Förstudie – Nya Openaid.se

På Sidas webbplats Openaid.se så publiceras sedan 2010 information om Sveriges bistånds genomförande och resultat. Detta är en viktig del i genomförandet av transparensgarantin för bistånd. En viktig del i transparensgarantin är att information ska utan fördröjning publiceras på webbplatsen. Sida ville göra en revision över webbplatsen för att lära […]


Inspelning webbinar – Hur mår Sveriges Intranät?

Den 19 mars 2020  så höll Pierre Du Rietz, Web Service Award, ett webinar om trendrapporten – Hur mår Sveriges intranät? Under 55 minuter gick Pierre igenom de viktigaste som kommit fram från trendundersökningen. Webinaret spelades in och du kan nu se det igen.   När du fyller i  formuläret […]


Webbinar 2020-03-19: inspelning

Webbinar: Hur mår Sveriges intranät? Under 55 minuter går Pierre Du Rietz igenom de viktigaste slutsatserna som kommit fram från trendundersökningen Hur mår Sveriges intranät.         Vi på Web Service Award brinner för att fler intranät ska vara målstyrda och effektiva. Intresserad att höra hur vi kan […]


Webbinar 19 mars 2020: Hur mår Sveriges Intranät?

Välkommen till Web Service Awards webbinar om trendrapporten Hur mår Sveriges intranät. Under webbinaret kommer vi att gå igenom resultatet och slutsatser från den djupgående rapporten: Hur mår Sveriges intranät. Grunden för rapporten är Web Service Awards årliga trendundersökning där intranätansvariga på företag, statliga verk, kommuner, regioner och organisationer svarat […]