WSA-bloggen: En av fem webbplatser och intranät planerar att byggas om helt!


Det är en stor andel av Sveriges webbplatser och intranät som planeras att byggas om under året visar Web Service Award trendrapporter Hur mår Sveriges webbplatser/intranät. För webbplatser är andelen som planerar nya 18 procent och för intranäten är andelen 21 procent.

Men trots att det är en stor andel som bygger om så är det en lägre ombyggnads takt nu än det varit tidigare år. Förra året var det 22 procent av webbplatserna och 28 procent av intranäten som planerade att byggas om.

Mer än var fjärde projekt har eller riskerar att stoppas på grund av Covid-19

Läs mer på WSA-bloggen: https://blogg.webserviceaward.com/2021/04/19/en-av-fem-webbplatser-och-intranat-planerar-att-byggas-om-helt/