WSA-bloggen: Glöm inte att vårda din trädgård!


Ett intranät kan ses som en trädgård. Det gäller att vårda den för att den ska ge bäst resultat. Du behöver ta bort ogräs, rensa bort fruktlösa grenar, plantera nytt mm. Du behöver även fundera på om din trädgård står ensam eller är en del av en större park. Du behöver även se till att besökarna kan hitta i din trädgård. Var ser man det som de flesta är därför att hitta? Var hittar man de unika växterna och vad finns där som ingen egentligen bryr sig om?

I blogg inlägget tar vi upp:

Har du en växande trädgård?
Är det en rörig trädgård eller välplanerad?
Har du tid att sköta din trädgård?
Är det dags att göra en ny trädgård?

Läs mer på WSA-bloggen: https://blogg.webserviceaward.com/2021/05/11/glom-inte-att-varda-din-tradgard/