Ny trendrapport: Hur mår Sveriges webbplatser 2021


Hur mår Sveriges webbplatser? Den frågan har vi på Web Service Award (WSA) nu följt under sexton år.  I år är det av extra intresse när vi är mitt uppe i en pandemi.

Pandemin har för de flesta påverkat arbetat med webbplatserna. Hela 71 procent av de tillfrågade webbplatsansvariga uppger att innehållet på deras webbplatser har påverkats. Samtidigt ser vi även att det är en lägre förändringstakt än normalt även om den fortfarande är hög. I år är det 85 procent som uppger att det ska göra större förändringar på sin webbplats. De senaste åren har andelen legat på 91 procent. Sen är frågan hur många av de planerade projekten som blir av. Under pandemin året har nästan ett av sex projekt stoppats just på grund av Covid-19.

Detta och mycket mer redovisas i den årliga trendundersökning Hur mår Sveriges webbplatser som Web Service Award genomför (sen 2006) med syfte att bland annat ta reda på hur webbplatsansvariga upplever sin arbetssituation och kvaliteten på sina webbplatser, samt hur de ser på utvecklingen av sina webbplatser.

Beställ trendrapporten kostnadsfritt här: