WSA-dagen 2022: Med alla användare i fokus


På WSA-dagen onsdagen den 26 januari har du möjlighet att lyssna på Thomas Gille, berätta om hur Bostadsförmedlingen i Stockholm arbetat med att göra en tillgänglig och användarvänlig webbplats samtidigt som vi  tillgodoser behovet hos så många besökare som möjligt.  [Anmäl dig till WSA-dagen onsdag den 26 januari här >>]

Om Thomas

Thomas Gille är Webbansvarig på Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. I den rollen arbetar han med utveckla webbplatsens funktionalitet och innehåll. 

Anmäl dig till WSA-dagen onsdag den 26 januari här >>