Stångåstaden: Mobilitet, röstsök och chattbott i fokus framåt


Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping. Med 18 500 lägenheter att förvalta, är stangastaden.se en viktig plats. Här lägger de ut alla sina lediga lägenheter och det är där som kunden signerar sitt kontrakt.
– Det är också vår största kommunikationskanal till de kunder som bor hos oss och där de gör sina dagliga ärenden, berättar Albin Wahlqvist som är Digital Kommunikatör. Här berättar vi vad som är på gång i områdena, vad vi bygger och vilka andra aktiviteter som är på gång.

De är ett mindre team med personer från IT och Marknad som tillsammans jobbar dagligen med utveckling och innehåll på webben. Sedan finns en större redaktörsgrupp som har som uppdrag att hålla informationen där uppdaterad. Därtill har de en extern utvecklare och en extern designbyrå som de jobbar regelbundet med. 

Pandemin med restriktioner och distansarbete har inte påverkat deras arbete med webben alls, berättar Albin.
– Vi har alla möjligheter att administrera och utveckla vår webbplats på distans och vi som jobbar med den mest har kontakt varje dag antingen digitalt eller fysiskt.

Stångåstaden har regelbundet genomfört WSA-undersökningar vartannat år sedan 2013 för att mäta hur deras besökare upplever webben. På så vis får de ett bra underlag kring vad de ska fokusera utvecklingen på framåt. Trafiken mäts också regelbundet med Google Analytics och Google Search Console.

Vad har ni lärt er?
– Ta inget för självklart, svarar Albin. Alla använder och upplever webben på olika sätt. Våra besökare vill ha en enklare navigation och en tydligare design. När vi jobbar vidare med webben får vi göra ett omtag på detta med ett ännu tydligare fokus på mobilitet. Det vi fokuserar på närmast i vår utveckling är användaranpassat innehåll, tjänster för självservice, röstsök och chatbott.

Vilka designtrender tycker ni är mest spännande och inspirerande? 
­– Att designa för mobilitet användbarhet och tillgänglighet. 80 % besöker oss idag via en mobil eller surfplatta, det ger oss helt nya möjligheter men ställer också andra krav. Besökarna blir också mer kräsna kring användbarhet. Är något för bökigt eller krångligt att göra så kommer vi tappa den besökaren.  

Under 2022 kommer de att starta ett nytt webbprojekt, berättar Albin.
– Insikterna från undersökningen kommer vi ta med oss när vi skapar nästa stangastaden.se

” Ta inget för självklart. Alla använder och upplever webben på olika sätt” Albin Wahlqvist, Digital Kommunikatör, Stångåstaden

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 26 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Läs intervjuer med övriga nominerade här >>