Region Östergötland: Besökarperspektivet i fokus inför 2022


Vår övergripande webbplats är vårt ansikte utåt, säger Angelica Vidlund, Digital kommunikatör hos Region Östergötland. Våra besökare består till största del av Östergötlands invånare i form av patienter och anhöriga och där vill vi vara en tydlig ingång till 1177 Vårdguiden där vårdens e-tjänster och information om vårdcentraler och kliniker finns.

I övrigt är webbplatsens funktion att stärka bilden av Region Östergötland som en attraktiv arbetsgivare, visa att de är drivkraft för regional utveckling samt att de är en öppen och demokratisk aktör.

Webbplatsen regionostergotland.se hjälper till att stödja rekryteringen av nya tjänster hos organisationen och ger dem dessutom en möjlighet att få ut kalendarium av samhällsviktiga sammanträden och andra viktiga händelser.
– Den är även en kanal för att få ut nyheter och samhällsviktig information som till exempel Coronaläget i Östergötland, information om våra sjukhus med mera, tillägger Angelica.

Det är kommunikationsenheten som har tagit fram design, struktur och innehåll och sedan har CGI byggt och svarat för teknisk förvaltning och utveckling i Episerver.
– För söket använder vi en avancerad söktjänst från Findwise för att kunna presentera innehåll från andra källor utanför webbpubliceringssystemet. 

Distansarbete och arbete under restriktioner har fungerat riktigt bra, berättar Angelica.
– Det är klart att vi saknar den dagliga kontakten som man har på kontoret när man bara kan ställa sig upp och slänga ur sig en fråga till vem som helst. Det som däremot har gjort det lite besvärligt för oss är ju att vi som region i allra högsta grad har blivit påverkade av Covid-19 och kommunikationen kring det snarare än själva distansarbetet och restriktionerna. Covid-kommunikationen tog stor del av vår arbetstid under framför allt 2020 och våren 2021.  

Vad var bakgrunden till att ni gjorde en WSI-undersökning 2021?

– Vi har arbetat mycket med webbplatsen de senaste åren, berättar Angelica. Vi har lyssnat på våra besökare och bland annat arbetat med designen på startsidan, navigering, tillgänglighet och kopplingen mot 1177 Vårdguiden. Vi har även förbättrat sökfunktionen vilket har gett tydliga resultat. Inför ett plattformsbyte kommande år ville vi dels få en bekräftelse på att vi har jobbat med rätt saker den senaste tiden, men vi ville även få en nollmätning inför ny webbplats för att kunna sätta nya mål. Vi har använt Vizzit för besöksstatistik och SiteImprove för att mäta tillgänglighet.

Besöksstatistiken hos regionostergotland.se har nått all-time-high flera gånger under Coronaperioden vilket inte kom som en överraskning för dem.
– … men det är ändå intressant att se och roligt att få bekräftat att vi fyller en viktig funktion för Östergötlands invånare. Tillgänglighetsmässigt har vi lärt oss massor under sedan vi började jobba aktivt med det arbetet och successivt kunnat göra förbättringar på sajten.

Besökarna efterfrågar framför allt information som rör hälsa och sjukvård. Kartor över regionens sjukhus, bokning av tid för vaccination osv. Därför är det enligt Angelica extra viktigt att de arbetar tillsammans med 1177.se så att besökaren hittar rätt från början. Även lediga jobb är mycket efterfrågade och har egentligen alltid varit det.

Tycker du att det finns speciella krav på en webbplats i ert segment, jämfört med andra segment?

– Vi lyder ju under lagen om tillgänglighet till digital offentlig service så på så sätt har vi ju rent rättsliga krav på oss jämfört med vissa segment. Egentligen borde det inte vara någon skillnad. Alla webbplatser bör vara tillgängliga för alla. 

Region Östergötland består av många olika verksamheter och därmed har de flertalet webbplatser för att möta olika målgrupper och verksamheters behov.
– Att kunna återanvända mallar, funktioner och ”element” på olika webbplatser ser vi som störst betydelse för framtida utveckling. På så sätt kan vi uppnå ökad samverkan, få bättre koll på läget, minskad sårbarhet och ökad effektivitet. Med ett gemensamt verktyg kan vi bygga upp en intern kompetens och fördjupa samarbetet mellan våra verksamheter.

Vilka designtrender tycker ni är mest spännande och inspirerande?

– Film har ju varit en uppåtgående trend de senaste åren och det har ju fungerat bra. Det skulle jag vilja se mer av på vår webbplats.

Angelica berättar att de står inför ett plattformsbyte med ny design som springer ur ny grafisk plattform.
– … och då gäller det att vi inte tappar det fina resultat som vi har i befintlig webbplats. Fokus kommer att vara besökarperspektivet och ambitionen kommer fortsatt att vara att det ska vara enkelt att hitta information och vägleda besökaren till rätt ställe. 

” Vi lyder under lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Egentligen borde det inte vara någon skillnad. Alla webbplatser bör vara tillgängliga för alla.” Angelica Vidlund, Digital kommunikatör, Region Östergötland

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 26 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Läs intervjuer med övriga nominerade här >>