Förväntningarna är höga på minPension


På minPension kan pensionssparare få hjälp att se den egna pensionen och förstå vad som påverkar den. Under det senaste året har minPension vidareutvecklats för att också möta den blivande pensionärens behov i planeringen inför pensionsuttagen. Tjänsten är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Tillsammans driver, utvecklar och finansierar parterna den.

– Cirka 30 personer jobbar med tjänsten varje dag, både på bolaget minPension och hos leverantörer, berättar Maria Eklund som är Kommunikationsansvarig för minPension. Därutöver jobbar de cirka 30 anslutna pensionsbolagen och staten – SPV och Pensionsmyndigheten – med utvecklingen av tjänsten.

Ända sedan starten 2004 har drift, utveckling och förvaltning till stor del legat på externa parter, utanför Storstockholm. Därför hade organisationen redan upparbetade rutiner i distansarbete när pandemin bröt ut.
– Restriktionerna har snarare stärkt arbetssättet eftersom det har blivit likvärdig för alla, säger Maria. Förvaltningen av minPensions effektivitet har ökat under pandemin och uppskattningsvis har 30–50 procent fler rättningar och ändringar gjorts under pandemin än under ett normalår.

Vad var bakgrunden till att ni gjorde en WSI-undersökning 2021?

– Sedan några år tillbaka har minPension ny grafisk profil. I samband med implementeringen av den nya profilen omarbetades minPension enligt en modell som anpassar tjänsterna efter användarnas beteenden och förväntningar. Under omarbetningen var vi medvetna om att många funktioner inte var färdigutvecklade och valde då att avstå från externa mätningar. Vi har nu kommit en bit på väg även om det fortfarande finns saker som ska vidareutvecklas. Genom WSI-mätningen hoppas vi kunna göra prioriteringarna framåt.

Vad har ni mätt på er webbplats och med vilka olika verktyg?

– minPension är främst en applikation för pensionssparare i Sverige. Med 18 miljoner inloggningar under 2021 och 4.4 miljoner användare är det många saker vi behöver mäta och övervaka. För övervakning, men också för vidareutveckling, har vi en rad verktyg till hjälp, till exempel Manage Engine, Matomo, Qlikview, Rapid7, Usabilla, SurveyMonkey. Utöver det genomför vi enkäter via bland andra Kantar-Sifo och WSA. Vi gör också kontinuerligt användbarhetstester, ofta i form av djupintervjuer.

minPensions 4.4 miljoner användare är inte en homogen grupp. Det innebär att de enligt Maria måste bli mycket bättre på att personifiera innehållet på minPension för att möta olika behov.
– minPension behöver också förbättrad navigation och få tydligare gränssnitt för mobiler. Förväntningarna ökar. Användarna förväntar sig mycket mer anpassad funktionalitet till just sin situation. Personifiering krävs för att uppnå förväntningarna.

Tycker du att det finns speciella krav på en webbplats i ert segment, jämfört med andra segment?

– Användarupplevelsen är viktig för att skapa intresse för pensionen. Vår uppgift är att göra ett krångligt ämne så enkelt att man vill veta mer. De flesta av våra användare har låg kunskap och intresse av pensioner, vi behöver därför – redan när användaren besöker minPension för första gången – skapa intuitiv förståelse och lust att gå vidare till nästa steg.

Vilka av de tekniska eller funktionalitetstrenderna har störst betydelse för er just nu?

– Senaste åren har vi haft en extrem tillväxt av användare så det har varit mycket fokus på prestanda, stabilitet samt att komma ikapp med frontend-teknik som Angular och ombyggnad till SPA teknik (Single page applications). Närmaste året är det fokus på nya funktioner och tjänster. Det efterfrågas mer personanpassad information. Vi har också behov av att tillgänglighetsanpassa oss bättre enligt WCAG.

Hur kommer ni att ta mätresultaten tillvara under det kommande året?

minPension.se vidareutvecklas kontinuerligt. Resultatet i WSI har vi redan tagit med oss in i arbetet. Extra viktiga är kommentarerna som våra användare ger i mätningen. De fungerar som ett öra mot marken.

”Vår uppgift är att göra ett krångligt ämne så enkelt att man vill veta mer. ” Maria Eklund, Kommunikationsansvarig, minPension

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 26 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Läs intervjuer med övriga nominerade här >>