Södertörns Högskola: Forskning, utbildning och kritiska samtal


Södertörns högskolas vision handlar om att nå en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor. Det berättar förvaltningschef Hans E Andersson stolt.
– Vår webbplats ska både spegla den bredden och också utgöra den plats dit studenter, alumner, forskare vid andra lärosäten, beslutsfattare och samhällsintresserade kan vända sig för information, inspiration och frågor om oss.

Han berättar att de, framför allt kommunikationsavdelningen, under de senaste åren har lagt ner mycket arbete för att utveckla och anpassa webbplatsen för just detta.
– Att nu bli nominerad till WSA är ett kvitto på att arbetet har haft rätt riktning, säger Hans. Jag är jättestolt över att vi är en av de nominerade i en viktig kategori och bland andra stora, samhällsnära organisationer.

Webbplatsen sh.se utgör ett nav dit många olika besökare vänder sig för att få information eller bli inspirerade. Deras främsta målgrupp är studenter, men webbplatsen ska fylla så många fler behov; högskolans forskare vill kunna presentera sin forskning, forskare från andra lärosäten vill hitta forskare och forskning för nya forskningssamarbeten, forskningsfinansiärer vill se information om forskningsprojekt, journalister vill nå experter inom olika ämnen, samhällsengagerade aktörer vill kunna ta del av högskolans initiativ och åtgärder i olika frågor och så vidare. Webbplatsen ska på ett enkelt sätt möta dessa olika behov och förväntningar.

– Vi har en webborganisation som i huvudsak finns inom högskolans kommunikationsavdelning, berättar Therese Andersson som är Webbansvarig och Kommunikatör på Södertörns Högskola. Undantaget är vårt bibliotek som har en egen webborganisation och frågor tas i samråd med kommunikationsavdelningen. Inom kommunikationsavdelningen har vi en webbansvarig som är den som leder allt utvecklingsarbete med webbplatsen. Det finns också en webbspecialist som har fokus på de tekniska delarna, såsom integrationer med andra system. Då webbplatsen är navet i kommunikationshanteringen är webbarbete som att skapa nya sidor, publicera innehåll och följa upp, uppgifter som ligger på avdelningens alla kommunikatörer. Vi samarbetar med Soleil, en extern webbyrå, som har varit med i framtagandet av sh.se och bistår oss med utveckling, support och bollplank i alla lägen.

Distansarbete och restriktioner i samband med rådande pandemi är inget som påverkat arbetet med webbplatsen nämnvärt.
– Vi arbetade digitalt redan innan pandemin med vår webbyrå baserad i Karlstad och vi i Stockholm, säger Therese. Även arbetet inom kommunikationsavdelningen har flutit på bra då vi redan före pandemin var vana vid att kunna jobba på annan plats. 

Södertörns Högskola gör WSI-undersökningen årligen som ett sätt att mäta om de uppfyller sina mål med webbplatsen och samtidigt få värdefull input på förbättringsområden.

 Vi mäter bland annat nöjdhet, tillit och användarupplevelse, säger Therese. Vi har även gjord kvalitativa intervjuer, både innan och efter lansering som ett komplement till undersökningen. Vår tidigare webbplats hade ett stort fokus på presumtiva studenter. WSI-mätningar då visade dock att befintliga studenter är vår största målgrupp och de har därför varit i fokus i utvecklingen av den webbplats vi har idag. Vi har också blivit bättre på att både målgruppsanpassad texterna och göra dem tydligare utifrån klarspråk.

Vad efterfrågar era besökare?

– Våra besökare efterfrågar aktuell och uppdaterad information, det gäller alla våra målgrupper. Vi arbetar dagligen med att uppdatera och utveckla vår webbplats så att besökaren hittar det den letar efter men även sådant som kan väcka en nyfikenhet och en vilja att ta reda på mer och fördjupa sig i olika frågor.  

Just nu vill vi få in mer rörligt material som är lättillgängligt i flera format som kan delas på till exempel sociala medier.

Tycker du att det finns speciella krav på en webbplats i ert segment, jämfört med andra segment?

 – Utmaningen för vår webbplats är att försöka möta så många olika behov och målgrupper, utan att det blir svårt att navigera eller överblicka. Och som myndighet vill vi så klart att webbplatsen är tillgänglig för många.

”Vi har blivit bättre på att både målgruppsanpassad texterna och göra dem tydligare utifrån klarspråk.” Therese Andersson, Webbansvarig och Kommunikatör, Södertörns Högskola

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 26 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Läs intervjuer med övriga nominerade här >>