Reflektioner från torsdagsfika om webbplatserna den 19 maj 2022


Torsdagsfikat är ett öppet forum som vi på Web Service Award kör en gång i månaden (nästa blir den 16 juni) där vi tar upp olika frågor runt webbplatser både funktion och organisation.

I dag diskuterade vi den ständigt aktuella frågan om redaktörskapet.  Frågan – Vad är ett rimligt antal redaktörer? Är 400 bra? 200? 20? 2? Är förstås svår att svara på. Däremot kan man se till vad en redaktör ska göra och hur många sidor den är ansvarig för.

Att skriva för webb är ett hantverk och frågan är om man kan bli bra om man enbart är ansvarig för en sida som kollas på någon gång per år? En organisation lyfte även fram vikten av utbildning. Hos dem var det ett krav att en redaktör gick grundutbildningen i CMSet. Gör att det finns ett visst motstånd till att göra för många som redaktörer. Sen är det även intressant att dela upp ansvaret i redaktör och faktaansvarig. Det kan finnas många faktagranskare men ett få tal redaktörer som har i uppgift att se till att texten är bra skriven och följer den tänkta dispositionen.

Här vill jag även slå ett slag för att arbeta efter en gemensam modell. Vi på Web Service Award lyfter gärna fram CORE-modellen (vi kör även utbildningar i den) som en bra modell som ställer några viktiga frågor bland annat Vad är syftet med sidan? Vad vill besökarna få ut? Vad vill vi att de gör sen?

På torsdagsfikat tog vi även upp arbetet med att göra webbsidorna sökbara både i internsöket och på Google. När det gäller internsöket så är det synd att en tredjedel arbetar aktivt med sin sökfunktion [Källa: Hur mår Sveriges webbplatser 2021?]. Trendrapporten visar även på att inte ens hälften arbetar aktivt med SEO för sin webbplats. Vän av ordning kan ju fundera på vad poängen är att lägga ut en webbsida där man inte ser till att den är hittbar.

När det gäller sök så är det även här ett hantverk. Det behövs tid och kunskap för att lära sig sök. Dels för att se över de globala inställningarna, lära sig tolka rapporterna och göra åtgärder. Men även att tänka på att sina texter innehåller bra sökord. Ett tips är att söka på sin sida i det interna söket och se resultat. Just tid är en brist vara. Dock inte för alla. Det finns organisationer där det finns en sökansvarig. En deltagare på torsdagsfikat berättade att Kalle hos dem var en fena på sök. Alla på torsdagsfikat var överens om att det borde finnas en Kalle i alla organisationer 🙂

En timme går helt enkelt fort när man får över en digital fika diskutera olika frågor runt våra webbplatser. Stort tack till Viktoria Olausson, Maria Cederlund, Jessica Agdahl, Pierre Widing, Jessica Henulin, Niclas Lindblom, Carl Malmer, Annie Skytt, Jenny Dahlerus, Henrik Betner, Björn Söderberg, Maria Cacciola för era intressanta inlägg och alla andra deltagare. Ser fram emot nästa torsdagfika i juni