Spaningar från fredagsfika intranät den 2 september 2022


Nu är vi äntligen i gång igen med fredagsfika för intranät efter sommaruppehållet. Vi kommer som tidigare köra fredagsfikat den första fredagen i månaden.  I fredags var det uppstartspremiär och vilken härlig premiär det var. Vi var riktigt många intranät ”nördar” som samlades över en digital fika via zoom.

Under fikat så tog vi upp en rad olika ämnen. Dels den viktiga frågan om vad är intranätets roll i förhållande till andra verktyg som finns inom organisationen, dels vet de anställda vilka av verktygen som ska användas till vad? Här är den stora rekommendationen att ta fram en digitalkarta/kommunikationskarta. Viktigt att det är tydligt för alla hur vi ska använda våra olika tjänster. Det är även en fråga om Microsoft tagit fram så det var ett tips med var man kan börja 🙂

Det togs även vikten av utbildning av användarna. Bra med e-learning på intranätet och att ha en bra onboardning.

Frågan om mål togs med glatt bifall från moderatorn upp. Har ställdes även frågan om vad intranätet ska göra. Vilka behov ska intranätet uppfylla. Vad är viktigast att göra först när det ska lanseras ett nytt intranät? Hur ser behovskartan ut? Finns det en samsyn i organisationen?

På senare tid har även många intranät fått som mål att bygga företagskultur. Har blev det lite diskussioner. En åsikt var att det inte går och inte är intranätet roll. Men det var många som inte höll med. Kom även en rad goda exempel på hur intranätet kan stärka företagskulturen och vi-känslan. Men en viktig sak att tänka på att det måste även vara förankrat hos ledningen. De måste ha som mål att få en god företagskultur.

Även den viktiga frågan om bilder och bildbank diskuterades. Och även vikten av att få se hur andra gör. Här blev det lite kontakt förmedling på fredagsfikat 🙂

Det var några av de ämnen som togs upp. En timme går fort och jag ser fram emot nästa fredagsfika den 7 oktober kl 0900.

Ett stort tack till Eva LöfgrenCharlotte PeriasamyRikard SpålséusJesper BylundLiselott NorbergErika Hermander KarlströmPierre WidingPeggy JönssonHenrik BetnérMona WallinMarie PalmRalf SundhällClara EnqvistHenrik ArvendalChristina Söderlund och alla andra fantastiska deltagare på fredagsfikat. Och förstås till min kollega Johan Nylinder som hjälper mig att gör detta möjligt.

Bloggposten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.