Reflektioner från fredagsfikat 4 november


Älskar första fredagen i månaden då jag får hålla i Web Service Award digitala Fredagsfika för intranät. Jag inledde fredagsfikat med att ge lite insikter från den pågående enkäten Hur mår Sveriges intranät 2022 samt lite slutsatser från de undersökningar vi på WSA nyligen gjort för att ge en statusbild över läget för intranäten och organisationerna bakom.

Efter trendspaningen så hade vi öppna samtal om intranäten. Vi började med den intressanta frågan om hur man best driver in trafik till intranäten. Och den lika intressanta motfrågan om det är ett mål i sig. Det gäller att göra intranätet attraktivt men framför allt att det ger nytta för medarbetarna så att de vill vara på intranätet. Godis och Knäckebröd var en liknelse som kom upp. Det ska finnas bra med godis på intranätet så att det lite tyngre knäckebrödet också känns attraktivt.

Gäller också att intranätet är effektivt. Viktigt att tänka på att intranätet inte får stjäla tid som ska gå till att utföra arbetsuppgifter. [Våra WSI- undersökningar visar även på ett klart samband mellan nedlagd tid för att hitta och hur nöjda användarna är med intranätet]

Organisationens komplexitet togs även upp och då även redaktörskapet. Hur ser en bra organisation ut? Hur ser man till att redaktörerna tar han om sina sidor? Är ju viktigt att innehållet på intranätet är uppdaterar och korrekt. Vad är reglerna för publiceringsdatumet? 

En deltagare berättade att hos de så sätt publiceringsdatum max ett år framåt för att faktagranska innehållet [just ett år är en vanlig tidsspann för de som har denna rutin] det innehåll som inte granskas avpubliceras. Faktagranskaren får sen påminnelsemejl 30, 15 och 7 dagar innan avpublicering. Svarar personen inte försvinner sidan. ”Det var svårt för ledningen att säga nej när de såg hur kvaliteten kunde höjas… ”

Även förstås viktigt att det finns en faktaansvarig. Kan låta enkelt att det alltid ska finnas men med intranät som levt mång år så har troligen flera publiceringsansvariga slutat eller bytt roller med tiden. Gäller då att det finns en bra plan för hur deras sidor tas över.

På fredagsfikan så tittade vi även framåt. En intressant lösning var att införa AI-funktion för att kunna ge fler och bättre relaterade nyheter och innehåll. Ska bli spännande att följa den utvecklingen.

Detta var ett ax-plock av det som vi pratade om och som vanligt går en timme allt för fort. Stort tack till Gustav LindhÅsa SundströmPatrik HambergEvelina VilhelmssonUrban NilssonJenny ThorellAnna-Karin JunganderAnna-Lena TjernbergJohanna LöwendahlMona FritzLovisa LindmarkPatrik ChiFredric RipeClara Enqvist och alla andra fantastiska deltagare på fredagsfikat. Och förstås till min kollega Johan Nylinder som hjälper mig att gör detta möjligt.

Ser fram emot nästa fredagsfika den 2 december kl 0900 🙂