Helikopterpiloter som förtjänar sin publik


SBABs intranät Helikoptern är nominerad till bästa intranät i Web Service Award.

För SBAB som bolånebank har det varit ett händelserikt år eftersom både ekonomin och bostadsmarknaden varit turbulenta och i fokus. Deras frågor har varit högintressanta för kunderna och i media.

– Här har vi kunnat bidra med kunskap och information som hjälper våra kunder att fatta kloka beslut om sitt boende och boendeekonomi, säger Monica Sandgren som är ansvarig för Internkommunikation på SBAB.

Utmaningarna som de har ställts inför under året har de tacklat genom att levla upp på integrerad kommunikation för att nå ut brett och konsekvent, och den interna kommunikationen har också varit en viktig del i det.

– Dels är den kunskap vi förmedlar om boende och boendeekonomi till sitt innehåll även intressant för våra medarbetare, dels bygger det ambassadörskap att ha god kännedom om vad vi gör på marknaden och för våra kunder. Helikoptern har varit central för den interna kunskapsdelningen.

Berätta mer om hur er arbetsgrupp ser ut!

– Vi jobbar med en representant – Helikopterpilot – från varje avdelning som till att börja med utgjorde projektgruppen och nu är administratörer i förvaltningsorganisationen. Deras ansvar är att dels representera sin avdelning och dess behov in i intranätsarbetet, dels representera intranätet ut i sin avdelning som ambassadörer. De fungerar som ett stöd för användare och redaktörer i sin avdelning med lite mer kunskap och koll på helhetstänket. Hos oss har alla redaktörsbehörighet och uppmuntras att publicera själva, i synnerhet nyheter.

När det gäller utvecklingen av Helikoptern – som lanserades hösten 2021 – har de utvärderat vad som blev bra och vad som inte blev så bra när det väl landade hos användarna och gjort förbättringar utifrån det.

– Det har till exempel handlat om att förbättra menyerna och justera hur vi visar ut nyheterna så att flödet blir bättre, förklarar Monica. Dessutom har vi fokuserat på ”restlistan” från projektet, dvs en del som vi inte riktigt hann med före lansering.

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Man måste förtjäna sin publik! Innehållet måste vara tillräckligt lockande helt enkelt och det behövs också ”inkastare” då och då som visar vägen. Hos oss är det oerhört tydligt att det som skapar mest engagemang är att läsa om kollegor som har gjort något bra – och det är ju kul! Vi kan också konstatera att det fortfarande är väldigt få som bryr sig om att göra personliga inställningar – men att det ändå känns generöst och omtänksamt att möjligheten finns. Med detta i åtanke är jag nyfiken på attkolla lite på AI-tekniken för att se om det kan ge nya möjligheter som förenklar och förbättrar för användaren.

På SBAB har de under året fortsatt att möjliggöra arbete hemifrån upp till två dagar i veckan för den som vill och har arbetsuppgifter där det fungerar.

– Det gör att vi fortsatt har medarbetare varje dag som befinner sig på olika platser och som vi ska nå med kommunikation. Här spelar intranätet så klart fortsatt en viktig roll!

Hur arbetar ni med undersökningar av ert intranät och på vilket sätt är detta viktigt för er?

– Vi gjorde en basmätning med Web Service Award när vi började jobba för en förändring och en uppföljningsmätning några månader efter lansering. Det gav oss värdefulla insikter i vad vi behövde jobba vidare på och en massa nya idéer. Min ambition är att fortsätta göra dessa mätningar med regelbundenhet. Däremellan har Piloterna ett viktigt uppdrag i att fånga upp feedback och behov i sina respektive avdelningar som vi sedan gemensamt diskuterar och använder som underlag för prioriteringar.

Årets mätning handlade om att utvärdera den nylanserade Helikoptern och ville veta hur den hade landat hos användarna. Här ska medarbetarna kunna hitta allt om vad som gäller på SBAB plus nyheter om vad som händer i och kring företaget.

– Håll koll på Helikoptern så hänger du med i vad som händer hos oss och vad du behöver veta.

Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet eller bransch?

– Vi kan inte använda molntjänster vilket begränsar våra tekniska möjligheter.

Under 2023 kommer de att jobba ännu mer för att öka engagemanget kring sin affär, deras kultur och vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån. Helikoptern bidrar till känslan av samhörighet och att bekräfta deras företagskultur.

– … och det vill vi vidareutveckla. Det handlar i första hand om att jobba med innehållet.

Finns det någon särskild funktion eller en prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

Vi har lyckats fånga essensen av SBAB i form, känsla och hur vi presenterar innehåll på ett sätt som gör att våra användare upplever en enorm förflyttning jämfört med vårt gamla intranät – trots att vi inte tillfört särskilt mycket nytt vare sig när det gäller funktioner eller innehållsdelar. Det kan vara hoppingivande för andra som liksom vi har stora tekniska begränsningar och få resurser!

teamet bakom Helikoptern, SBABs intranät

Håll koll på Helikoptern så hänger du med i vad som händer hos oss Monica Sandgren, ansvarig för Internkommunikation på SBAB

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

WSA-dagen är ett kostnadsfritt digitalt event men begränsat antal platser.

Det åtråvärda priset till vinnarna av Web Service Award-utmärkelsen är gjord av konstnärinnan Emilia Linderholm.