På tårna och redo för förändring


Branschorganisationen Sveriges Allmännytta genomförde en WSI-mätning via Web Service Award under 2022 för att ta reda på hur deras webb skulle kunna bli ännu bättre. Under 2022 har de försökt landa efter den pandemitid som varit och som ställt stora krav på förändringar.

– Vi landade tidigt i att vi vill göra ett större omtag på vår webb, uppdelat i delprojekt. Så stor del av året har handlat om att samla data, insikter och göra nollmätning så vi har ett underlag för arbetet framöver, berättar Jeanette Rådström som är webbstrateg på Sveriges Allmännytta.

Vad var bakgrunden till att ni gjorde en WSI-undersökning 2022?

– Jag har alltid som vana att inför ett större projekt ta reda på nuläget, för hur annars kan vi sedan följa upp och se effekterna? Därför valde vi att göra denna nollmätning för webben. Det ger oss konkret hjälp och många kvalitativa insikter direkt från de som använder vår webb och det är guld värt för projektet.

Hur har ni tacklat de utmaningar som just ni har haft under året?

– Det gäller att ha ett bra och nära samarbete med den IT-byrå man jobbar med, svarar Jeanette. Att de är insatta i vad vi gör och vad vi tänker, är A och O för att hinna med att göra förändringar. Men också att göra samarbetet smidigt utan för många omtag. Det, tillsammans med att göra strategiska prioriteringar hela tiden, för att optimera tid och ekonomi.

De som arbetar löpande med webben är förutom Jeanette deras IT-ansvarige, en medarbetare från utbildningsenheten samt deras byrå IVEO.

– Vi ses en gång i månaden för förvaltningsärenden och nytänk.

Förra året pratade vi mycket om hur distansarbete präglade arbetet – hur mycket av nya arbetsprocesser och former har ni valt att behålla även under 2022?

– För oss var pandemin en sträng push in i en ännu större digitaliseringsprocess, något som vi välkomnar och stannat kvar i till stor del. För oss handlar det om att erbjuda utbildningar och konferenser digitalt i en högre grad än någonsin. Nu handlar det för oss om att ha örat mot marken och lyssna på vad och hur våra medlemmar vill kunna ta del av vår service där några har längtat efter att ses IRL, medan andra tycker möjligheten att kunna delta digitalt är det bästa som hänt. Det ekonomiska läget är såklart även något som vi känner av då många av våra medlemmar behöver tänka på vad de lägger pengarna på. Så jag skulle säga att vi blivit väl medvetna och påminda om hur världen och skeenden vi inte styr över påverkar oss och att vi måste vara på tårna och förändringsbenägna. 

Vad tycker ni har präglat året som har gått?

– Vi har sedan pandemin fått ställa om nästan hela vår utbildningsverksamhet till att bli digital, vilket ju har krävt en hel del förändringar både för oss i vårt arbetssätt och såklart tekniskt. Allt detta är ju såklart något som behövt och behöver speglas på webben.

Jeanette berättar att de generellt har en ständigt hög takt i sitt förändringsarbete på webben.

– Den står aldrig still! Det är såklart utmanande att alltid hålla takt med de förändringar vi gör i vårt erbjudande och arbetssätt och kunna spegla det på ett bra sätt för våra besökare på webben.

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Att ännu bättre kunna möta våra besökares behov, vilket innebär för oss att tydliggöra vad vårt huvudsyfte med webben är och göra den enklare för våra besökare att ta sig an. Vi är ju en medlemsorganisation så det viktigaste för oss är att våra medlemmar förstår och kan nyttja all vår service på ett bra och enkelt sätt. Det i sig är utmanande när målgruppen är spretig.

Hur arbetar ni med undersökningar ?

– Att arbeta datastyrt och datadrivet är väletablerat för oss. Vi mäter så mycket vi kan eftersom det ger oss guidning för vad man gör och vad man vill ha ut av oss. Utan den insikten går det inte att möta krav och behov som är det viktigaste för oss (och borde vara för alla). Dessutom arbetar vi med tydliga mål och KPI:er som vi månatligen stämmer av och rapporterar om till ledningen. Vi ser snabbt effekterna från insats till resultat och det gör oss snabba att skruva på det vi gör för att bättre nå fram. 

Vad är den absolut viktigaste funktionen med er webb?

– Utbildningsdelen hos oss är en av de viktigaste delarna för oss. Det är där vi säljer och även hjälper medlemmar och branschen att hålla kompetensnivån hög. Sen är vårt batteri med medlemsservice otroligt viktigt för medlemmarna. Här får de tillgång till ämnesindelad omvärldsbevakning, nyheter, material och guider/rapporter som de använder i sitt arbete. På vår webb hittar man våra nyhetsbrev som är kopplats till dessa expertområden, vilket är den största källan för att sprida all vår service till medlemmarna. 

Finns det någon ny teknik ni tycker känns spännande att anamma?

– Jag fokuserar mer på att på bästa sätt hitta lösningar på de behov våra användare har, sen får den tekniska lösningen komma i andra hand. Jag tycker man ser alltför många som hittar ny, cool teknik på bekostnaden av att upplevelsen för användaren inte blir bra eller att behovet inte uppfylls. Det är tid att vi försöker ställa om från att tänka inifrån och ut, till att verkligen utgå från vad användaren behöver. Och det kan för många bli jobbigt internt, då det såklart är mycket man vill visa upp på sin webb som företag.  Om jag ändå skulle ge en bild av hur jag tänker kring webb och trender tror jag mycket på att skala av och skala bort. Vässa erbjudandet och paketera det enkelt och tydligt utan för mycket övrigt som kan störa.

Jeanette Rådström, webbstrateg på Sveriges Allmännytta

”Jag fokuserar mer på att på bästa sätt hitta lösningar på de behov våra användare har, sen får den tekniska lösningen komma i andra hand.” Jeanette Rådström, webbstrateg på Sveriges Allmännytta

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

WSA-dagen är ett kostnadsfritt digitalt event men begränsat antal platser.

Det åtråvärda priset till vinnarna av Web Service Award-utmärkelsen är gjord av konstnärinnan Emilia Linderholm.