Tillgängligt och engagerande på opera.se


Under året som har passerat hade Göteborgsoperan fokus på en sammanhållen, inspirerande upplevelse för sina besökare – före, under och efter deras besök. 

Websidan opera.se lanserades i januari 2021 och spelade en betydande roll i det arbetet.  

– Ett stort fokus i framtagandet låg på tillgänglighet, och för det har vi erhållit ett par utmärkelser, berättar Lena Jaksch som är kommunikationschef på GöteborgsOperan AB.

 Arbetsgruppen består av kollegor från Göteborgsoperans kommunikationsavdelning med deras webmaster som produktägare, samt ett arbetsteam på deras externa webbyrå Knowit

 Beteendemönster analyseras

Göteborgsoperan gör egna undersökningar och analyser av webbsidan, användningen och besökarnas beteendemönster.

– Det är förstås av största vikt för vår utveckling då hemsidan ska tillhandahålla information om våra uppsättningar, biljettförsäljning, restaurang-/cafébokning med mera, säger Lena.

2022 valde Göteborgsoperan att göra en Web Service Award-undersökning eftersom de behövde få insikter kring hur deras webbsida fungerar, säger Lena Jaksch.

– Vi har nu en ny webbplattform sedan drygt ett år tillbaka, säger Lena. Vi behöver veta hur våra besökare tagit till sig den nya plattformen och om det finns något vi kan förbättra.  

 Vad är den absolut viktigaste funktionen med er webb?

– Vår webb ska bidra till att Göteborgsoperan upplevs relevant och lättåtkomlig för en bred målgrupp, väcka intresse för alla våra föreställningar och aktiviteter, samt öka engagemang, försäljning och antalet nöjda besökare. 

 Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet? 

– Vi ska nå ut till en bred målgrupp – Göteborgsoperans uppdrag från ägaren Västra Götalandsregionen är bland annat att ”nå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund.” Vi ska ”nå och angå många människor”. Och vi ska informera och inspirera. 

Vår hemsida ska ha en webbtillgänglighet enligt WCAG 2.1 AA  

 Under 2023 ska Lena Jaksch och hennes kollegor fortsätta att förfina och förbättra upplevelsen och funktionen av deras Göteborgsoperans webb. Men uppenbarligen är de på rätt spår:

– Vi har tillsammans med vår webbyrå Knowit lanserat en ny hemsida där ett stort fokus i framtagandet legat på tillgänglighet och design. Som bevis på att vi är på rätt väg i detta arbete har vi erhållit ett par utmärkelser. Ett pris för tillgänglighet var guld i Umbraco Awards i kategorin Umbraco Award for Best Designed Site (2021). Därefter placerade vi oss högst, utan anmärkning, i en undersökning av Barometern Funka för vår tillgänglighet på hemsidan (2022). 

Bilden visar Lena Jaksch (kommunikationschef) och Toby M. Morey (webmaster). Foto Tilo Stengel

 Vi behöver veta hur våra besökare tagit till sig den nya plattformen.” Lena Jaksch, kommunikationschef, Göteborgsoperan

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

WSA-dagen är ett kostnadsfritt digitalt event men begränsat antal platser.

Det åtråvärda priset till vinnarna av Web Service Award-utmärkelsen är gjord av konstnärinnan Emilia Linderholm. 

#WSAdag2023  #webserviceaward