Enkelhet och tydlighet i fokus


Verksamt.se är nominerad till bästa webbplats inom samhällskommunikation i Web Service Award.

Verksamt.se har de senaste åren blivit en allt mer central kanal där företagare kan hitta den senaste myndighetsinformationen. Det märktes inte minst under pandemin och sedan starten av kriget i Ukraina, vilket de också ser i resultatet från WSI-undersökningen.

Händelserna i omvärlden har påverkat oss alla och på verksamt.se kan man tydligt se hur det har påverkat vilken typ av information som har lyfts och hur de kommunicerar mot sina besökare.

– Kriget i Ukraina, inflationen och stigande priser har såklart påverkat vår målgrupp med små- och medelstora företag, säger Karin Walford som är gruppledare för webbredaktionen på verksamt.se. Vi har turen att jobba i världens bästa arbetsgrupp så vi tacklar alla utmaningar tillsammans. Vi har regelbundna avstämningar och arbetsmöten där vi kan ta upp stort som smått och hitta gemensamma lösningar. Det känns tryggt att ha varandra att bolla med och gör att arbetsdagarna blir roligare.

 Arbetet med innehållet på verksamt.se sköts av en webbgrupp bestående av webbredaktörer med spetskompetens inom olika områden som statistik, klarspråk och tillgänglighet. Sen finns även resurser inom exempelvis IT, utveckling, kommunikation, UX och design.

– Vi samarbetar med många kompetenta och engagerade kollegor både på Tillväxtverket och Bolagsverket och de andra myndigheterna som tillsammans står bakom webbplatsen. Våra e-tjänster förenklar för företagare att starta och driva sina företag och vi samlar information från flera myndigheter så att företagare kan hitta allt de behöver på ett ställe.

Vad har varit ert fokus under året?

– Vi har alltid fokus på att göra verksamt.se till en så enkel och tydlig webbplats som möjligt för att förenkla arbetet för små- och medelstora företagare. Under 2022 har vi både drivit vår nuvarande webbplats och arbetat med ett nytt innehållskoncept för verksamt.se som vi tror kommer bli ett riktigt lyft för våra besökare.

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Eftersom vi samarbetar med så många olika aktörer har vi alltid vetat hur viktigt det är med ett gott samarbetsklimat och bra kommunikation, men detta har visat sig extra mycket under året som gått när vi arbetat med vår nya webbplats. Det är många inblandade från olika myndigheter och olika professioner så ett gott samarbete och god internkommunikation är verkligen a och o.

På verksamt.se arbetar de fortfarande mestadels på distans och det fungerar väldigt bra för dem. Med kollegor på andra myndigheter som sitter i olika delar av landet är det enligt Karin extra smidigt att ses digitalt.

– Eftersom vi arbetat på det här sättet under ett par år nu har det blivit den nya vardagen. Samtidigt är vi oftare på kontoret idag än vad vi var under pandemin och vi försöker också se till att ses allihop med jämna mellanrum. Det är alltid väldigt roligt att ses på riktigt också, både inom vårt team och att träffa kollegor på andra myndigheter.

Hur arbetar ni med undersökningar och på vilket sätt är detta viktigt för er?

– Vi ser enkätundersökningar som en del i ett användardrivet arbetssätt. Genom enkätundersökningar kan vi få en övergripande bild av vad användarna tycker om verksamt.se och vi kan se hur resultatet för våra framtagna mätpunkter utvecklas. 

 Utifrån resultatet av dessa undersökningar kan de sedan gräva djupare för att hitta förbättringsåtgärder på webbplatsen. Där till exempel användningstester och annan data kan vara till bra hjälp framåt för att hitta konkreta förbättringar. Karin berättar att de strävar efter att genomföra en större enkätundersökning varje år, men metoden för undersökningarna har varierat.

– I år passade det bra med en WSI-undersökning. Vi arbetar som sagt just nu med ett nytt innehållskoncept för verksamt.se och där kommer resultatet av enkäten bidra med bra input till arbetet. 

Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet eller bransch?

– Som alla statliga webbplatser har vi stora krav på tillgänglighet och klarspråk. För oss blir det extra viktigt eftersom vi är en webbplats med information från så många olika aktörer. Vi behöver därför alltid säkerställa att vi har en gemensam tonalitet så vi får en enhetlig webbplats för besökarna. Sedan har vi som tidigare nämnts våra e-tjänster för att starta företag, ansöka om tillstånd, ändra uppgifter och liknande och för dessa ställs höga krav både juridiskt och tekniskt.

Karin berättar att de alltid arbetar användardrivet och hela tiden försöker att förbättra verksamt.se utifrån användarnas behov.

– Under 2023 arbetar vi vidare med vårt nya innehållskoncept som kommer vara ännu mer guidande för företagare. Vårt nya CMS kommer också ge oss möjligheter att göra fler förbättringar på webbplatsen än vad vi har möjlighet till idag vilket blir ett lyft, både för oss webbredaktörer och för våra besökare.

Till deras nya webbplats jobbar de med ett headless CMS vilket enligt Karin öppnar för många nya sätt att arbeta med webbplatsen och ger dem nya möjligheter att visa ut information. Den nya webbplatsen kommer också ha en ny design där de bland annat jobbar med sökfunktionalitet, guidning och illustrationer på ett nytt sätt.

– Vårt fokus är alltid att ge företagarna den information och det stöd de behöver på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt. För att kunna ge ett mer riktat stöd har vi också tagit fram tjänsten ”Hitta rådgivning och finansiering” där företagare själva kan söka fram organisationer, rådgivare, finansieringserbjudanden och utbildningar utifrån behov, geografi och bransch. Vi hade tidigare fem olika typer av likande verktyg som vi nu förenklat till ett. Idag finns över 500 erbjudanden i tjänsten och vår förhoppning är att den ska växa ännu mer under 2023.

Verksamt.se drivs gemensamt av ArbetsförmedlingenBolagsverketSkatteverket och Tillvaxtverket

Bild på en stor del av gänget som jobbar med verksamt, både webbredaktion, kommunikation, UX och utveckling.

”Vi arbetar just nu med ett nytt innehållskoncept och där kommer resultatet av enkäten bidra med bra input till arbetet. ” Karin Walford, gruppledare för webbredaktionen på verksamt.se

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

WSA-dagen är ett kostnadsfritt digitalt event men begränsat antal platser.