Tillgänglighet i fokus hos Transportstyrelsen


Transportstyrelsen[.]se är nominerade till bästa webbplats inom samhällskommunikation i Web Service Award

Mycket av arbetet med Transportstyrelsens [ Swedish Transport Agency] webbplats har under året som passerat varit kopplat till arbetet med tillgänglighet. År 2021 blev de som många andra offentliga aktörer granskade av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) och har därför arbetet mycket under året med att förbättra webbplatsens digitala tillgänglighet.

– Vi har under året tvingats prioritera våra insatser och till följd av det har vi blivit tvungna att skjuta på vissa planerade aktiviteter, säger Gustav Lindh som är webbkommunikatör på Transportstyrelsen. Vi har dels ett pågående arbete med att arbeta om webbplatsen, dels den befintliga webbplatsen som måste förvaltas. Vi är en förhållandevis liten organisation kring vår webbplats, vilket stundtals gör oss, om inte sårbara, lättpåverkade av yttre omständigheter

Arbetsgruppen består av sex webbkommunikatörer med olika spetskompetenser från kommunikationsavdelningen (UX, grafisk design, SEO osv.) samt ett utvecklingsteam från IT-avdelningen (utvecklare, testare osv.). Tillsammans förvaltar och utvecklar de transportstyrelsen.se. De arbetar på distans några dagar i veckan. I och med att deras arbetsgrupp är fördelad på två orter är de vana redan sedan innan pandemin med att samarbeta på distans.

 Vad har varit ert fokus under året?

– Förutom att arbeta mycket med att förbättra webbplatsens digitala tillgänglighet, har vi genomfört förberedande insatser inför kommande arbete med att uppdatera webbplatsens design och gränssnitt, berättar Gustav. Insatser som till exempel att byta ut gammal teknik.

 Han berättar vidare att de kan se i sina egna kvartalsundersökningar att webbplatsens design framförallt behöver förbättras och bli mer modern.

– Samma insikt får vi även från årets Web Service Award (WSA)-undersökning. Förutom detta ser vi även att vi behöver göra användarupplevelsen i mobila enheter bättre.

Hur arbetar ni med undersökningar av er webb?

– Vi använder oss av egna enkätundersökningar som vi kör en gång per tertial. Utifrån dem har vi satt upp mål och mätetal som vi arbetar med löpande under året. Resultatet ger oss värdefulla insikter och lärdomar om våra besökare som hjälper oss att förbättra webbplatsen och anpassa den efter deras behov.

Vad var bakgrunden till att ni gjorde en WSI-undersökning 2022?

– Vi har ett stort arbete framför oss med att ta fram ett nytt gränssnitt och ny design för webbplatsen. I arbetet ingår även att se över till exempel webbplatsens struktur och arbeta mer med sökmotoroptimering.

På frågan om vilken del av webbplatsen som är viktigast, svarar Gustav att ingen funktion är extra viktig. Men många använder en e-tjänst under sitt besök, eftersom de allra flesta kommer till vår webbplats för att göra ett ärende.

Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet eller bransch?

– Vi som arbetar med webb inom den offentliga sektorn styrs av många olika lagar och regelverk, som t.ex. förvaltningslagen och språklagen. Men den senaste är lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Vad kan ni bli bättre på och vad ska ni lägga fokus på under 2023?

– Som vi ser i årets WSA-undersökning och även i våra egna undersökningar är designen något vi ska se över och lägga fokus på under 2023. Den behöver bli mer modern och användarvänlig. En annan bit vi ska fokusera på är att göra sajten bättre i mobila enheter.

Gustav berättar att något de har spaning på just nu är AI och hur det kan hjälpa deras besökare att utföra sina ärenden och hitta rätt information på webben.

– Det är den teknik som känns mest spännande just nu!

Finns det någon särskild funktion eller en prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

– Trots att vår nuvarande webbplats och dess design har en del år på nacken – nästan 8 år – visar det sig att det arbete vi gör har stor betydelse för hur vår webbplats upplevs.

Gustav Lindh, webbkommunikatör på Transportstyrelsen

 Utifrån undersökningar har vi satt upp mål och mätetal som vi arbetar med löpande under året.” Gustav Lindh, webbkommunikatör på Transportstyrelsen

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

WSA-dagen är ett kostnadsfritt digitalt event men begränsat antal platser.