Lyhördhet och stabilitet i fokus hos SLU.se


”Det är viktigt att samla in nya insikter, lyfta blicken, utforska nya områden och stämma av så att vi gör rätt saker.” Maria Bergkvist, chef för enheten för varumärke och kommunikationsplattformar, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Sveriges lantbruksuniversitet webbplats Slu.se är nominerade till bästa webbplats inom samhällskommunikation i Web Service Award.

Sedan 2021 har teamet bakom slu.se satsat på att öka webbplatsens stabilitet, säkerhet, tillgänglighet och prestanda. I detta ligger mycket underhållsarbete och olika typer av rensningar av innehåll. 2023 har innehållit en hel del förändringar.
– Till exempel har vi byggt jobb som rensar bort filer och bilder som skräpar i filhanteraren utan att längre vara kopplade till en specifik webbsida, berättar Maria Bergkvist som är chef för enheten för varumärke och kommunikationsplattformar på Sveriges lantbruksuniversitet. Vi har också gått över till ett mer komprimerat bildformat och sett över hur bilder laddas på sidan, samt rensat bort överflödiga typsnitt och ikoner. För att nämna några exempel … 

Klättrar på listan

Ett engagerat och målmedvetet gäng som tycker om att jobba tillsammans. Så beskriver Maria Bergkvist arbetsgruppen som ligger bakom slu.se. På kommunikationsavdelningen finns förvaltningsledare, designer, webbspecialist och huvudredaktör. Utvecklare finns på IT-avdelningen.  I organisationen finns också dryga 200 webbpublicerare som arbetar med det mesta innehållet på webbplatsen. 

– Vi är ett bra team och jag kan svara för oss alla. Men det känns viktigt att understryka att utan Caroline Backman (förvaltningsledare) och Sebastian Ahlund (webbspecialist) hade vi aldrig kunna ta oss dit vi är idag!

Och det finns mycket de kan vara stolta över som det senaste året kan bevittna.

– Att vi nådde topp tio i Webperfs rankningar av lärosäten, vilket varit ett uttalat mål för året. Små förändringar och variationer kan påverka resultatet månad för månad, men sedan 2021 har vi rört oss från plats 54 till en sjunde plats i december 2023, vilket är vår bästa placering hittills. 

Vi har också genomfört en omfattande förstudie för en ny webblösning där vi tittat på alla delar i vårt webbarbete – teknik, kommunikation och organisation. Det arbetet har gett oss mycket insikter om vad som fungerar bra idag, och vilka delar vi vill förbättra ytterligare. 

Att vara så många som arbetar på webbplatsen har dock sina utmaningar. Med ökade krav på tillgänglighet och prestanda kommer också de ökade kraven på dem som skapar innehåll.
– Vi vet att vi ställer höga krav på våra webbpublicerare, och att de många gånger inte är förenliga med webbpublicerarnas arbetssituation, förklarar Maria. Webbpublicering utgör ofta bara en liten del av de totala arbetsuppgifterna.  

Från förvaltningshåll försöker de underlätta så mycket de kan genom att förenkla mallar, genomföra automatiska rensningar och så vidare.
– Men i slutändan är vi ändå beroende av att också våra webbpublicerare tycker att underhållsarbete är viktigt för kvaliteten på innehållet och att de lyckas frigöra tid för det. 

Samlar nya insikter
SLU har gjort några undersökningar de senaste åren när de har känt att det har behövts. Dels WSI, dels mindre varianter med ett snävare urval respondenter.
– För oss är det viktigt för att samla in nya insikter, lyfta blicken, utforska nya områden och stämma av så att vi gör rätt saker, säger Maria. Resultatet av undersökningarna analyseras för att vi ska förstå våra användare och deras behov så att vi därefter kan prioritera rätt saker att förändra på webben. För oss handlar det om att ständigt förbättra för våra användare, oavsett om det handlar om innehåll eller om tekniska funktioner. 

Med WSI-undersökningen hade Maria och hennes kollegor två fokus. De ska inom kort påbörja ett webbprojekt där de bygger om sina webbplatser för att lyfta dem såväl teknisk som redaktionellt. Inför detta ville de veta och lära sig mer om webbplatserna och hur deras användare uppfattar dem. – Den andra saken är att vi nyligen tog fram en ny innehållsstrategi som i många delar byggde på en undersökning gjord för några år sen, berättar Maria. Nu ville vi stämma av den ytterligare en gång och verifiera att vi hamnat rätt.  Jag tror många i arbetsgruppen blev glatt överraskade över vårt goda resultat. Det är lätt att bli hemmablind och vi hade nog en bild att vår webbplats presterar dåligt. Istället tror jag vi kan vara lugna att vi göra många bra saker och att vi har en bra grund att bygga vidare utifrån.  

Balanserar sina prioriteringar

Det finns några sidor och funktioner som används mer än andra. SLUs programsidor med information om utbildningar och deras kurssök där befintliga studenter söker fram sina kurser är definitivt viktiga. – Lediga jobb är också något som intresserar många, liksom våra CV-sidor och personalsöken, säger Maria.  Men vi är en bred verksamhet och det finns mycket innehåll på vår webbplats. En del är viktigt för många, medan annat extra viktig för en mindre målgrupp. Vi i webbförvaltningen behöver balansera våra prioriteringar utifrån våra olika målgrupper.  

Kraven på webbarbete i offentlig sektor har skärpts en hel del under de senaste åren och det är många delar att hålla koll på. Utöver det har SLU som lärosäte en ganska stor ung målgrupp.

– Det gör att vi kanske också behöver vara lite extra lyhörda för förändringar i användarnas beteende och deras förväntningar på oss och våra tjänster. Vi har dessutom en stor internationell målgrupp och mycket av innehållet behöver finnas också på engelska. Det är en utmaning ibland att hitta rätt tonalitet. 

Under 2024 bygger de om sin webbplats och fokuserar på att göra ännu fler förbättringar för användarna.
– En viktig lärdom från undersökningen är att många letar efter forskningsrelaterat innehåll och därför gör vi en större satsning på det under 2024-2025. Vi tror att nyckeln är att vi är lyhörda för våra användares behov och att vi jobbar systematiskt för att förbättra användarupplevelsen. De senaste åren har vi fokuserat mycket på grunden i form av till exempel tillgänglighet och prestanda, vilket givit resultat. Nu har vi en mycket bättre webbplats än för några år sedan och en väldigt bra grund inför kommande webbprojekt! 

Maria Bergkvist, chef för enheten för varumärke och kommunikationsplattformar, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Slu.se är nominerad i kategorin Samhällskommunikation.

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 31 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på:  https://www.webserviceaward.com/wsa-dagen-2024/program/

WSA-dagen är ett kostnadsfritt digitalt event men begränsat antal platser.

Läs intervjuer med övriga nominerade här >>