Redaktionella innehållet i fokus för kriminalvarden.se


”30 procent av respondenterna fick ett ökat förtroende för Kriminalvården efter besöket på webbplatsen.” Jonas Landh, webbredaktör, Kriminalvården

Kriminalvarden.se är nominerade till bästa webbplats inom samhällskommunikation i Web Service Award.

Kriminalvården har ett stort rekryteringsbehov och det är något som också har återspeglat sig på webbplatsen under 2023.  Under året uppskattades att ungefär hälften av de som besökte webbplatsen var intresserade av hur det är att jobba inom Kriminalvården eller var där för att söka ett jobb. Och hela 132 000 personer sökte jobb hos Kriminalvården under det gångna året.
– I övrigt har vi under året genomfört en omfattande förstudie kring webbplatsen, berättar Jonas Landh som är webbredaktör på Kriminalvården. Förstudien ska ligga till grund för Kriminalvårdens framtida webbplats. Den nuvarande lanserades 2014 och vi ser ett stort behov av en ny webb.

Fokus på underwebben

Under året som gått har fokus inte legat på större tekniska förbättringar på kriminalvarden.se, utan på redaktionellt innehåll och förstudien.
– Däremot lanserade vi i början på 2023 den uppskattade underwebbplatsen insidan.kriminalvarden.se som är en sajt som vänder sig till barn och unga som har en familjemedlem i häkte eller på en anstalt, berättar Jonas.

På kommunikationsavdelningen finns två webbredaktörer som ansvarar för förvaltningen av externwebben – Jonas och hans kollega Niklas Broweus. Dessutom finns några ytterligare kommunikatörer med webbkunskap som täcker upp vid behov och en intern redaktion som skriver och publicerar nyheter.
– Vi samarbetar även med en UX-resurs och några webbutvecklare som finns inom myndigheten, berättar Jonas.

– Vi arbetar hela tiden med att berätta hur vi jobbar med behandling och vård för att minska risken för återfall i brott, samtidigt som vi kommunicerar kring hur vi ska klara platsbristen och kapacitetsutbyggnaden, tillägger Niklas.

Optimerar för mobila besökare

Kriminalvården står inför stora utmaningar när det gäller både det ökade platsbehovet på anstalter och häkten och det stora rekryteringsbehov som det leder till.
– Därför har vi under året genomfört flera digitala rekryteringskampanjer för att få fler sökande, berättar Jonas. Det här är en målgrupp där de allra flesta kommer till webbplatsen via en mobiltelefon. Även om vår webbplats är anpassad för mobil så är den utvecklad för desktop i första hand och vi upplever därför en del problem med att optimera innehållet för våra mobila besökare.

När det gäller deras arbete med kompetensförsörjning ser de en konkurrens från andra aktörer – det är många som behöver rekrytera.
– Det är en utmaning för oss att locka sökande, även om vi har lyckats väldigt bra med det de senaste åren, säger Niklas.

Vilken är den största insikten eller lärdomen varit under 2023?

– Vår förstudie visar bland annat att vi måste bredda kommunikationen på vår webbplats, berättar Niklas. Vi har fokuserat mycket på arbetssökande, men behöver också bli bättre på informationen till klienter och anhöriga men även en intresserad allmänhet. Till exempel boende och företag som finns i närheten av byggnationer av nya fängelser kan ha många frågor och funderingar som vi kan besvara på vår webbplats.

Han berättar också att de har en tydlig lärdom i att webbplatsen har en teknisk skuld som är svår att bli av med.
– Vi kan inte riktigt utveckla nya saker på det sätt vi vill, och därför hoppas vi kunna bygga en helt ny webbplats. Vi försöker plocka ut tydliga insikter i den här typen av undersökningar och skruva på vår information utifrån vad vi lärt oss. Ganska ofta kan en undersökning bekräfta vad vi redan tror oss veta. Då är det skönt att få en typ av bekräftelse på det och det känns säkrare att göra en förändring.

Ökat förtroende genom kriminalvarden.se

När det gäller informationen på webben är vår analys att en del målgrupper, till exempel anhöriga till häktade eller dömda, ofta befinner sig i en stressad eller orolig situation, förklarar Niklas. Det får därför inte vara för omständligt eller ta för lång tid för dem att hitta information på vår webb. Det är en utmaning för oss att göra informationen tillgänglig utifrån den aspekten.

 Trots att kriminalvarden.se lanserades för tio år sedan, håller webbplatsen fortsatt en riktigt hög kvalitet. I den undersökning vi genomförde under hösten 2023 gav användarna webbplatsen ett avsevärt mycket bättre betyg än vad de hade förväntat sig.

– 30 procent av respondenterna fick ett ökat förtroende för Kriminalvården efter besöket på webbplatsen, säger Jonas. Och bara fem procent angav att de fick ett minskat förtroende.

Ett utvecklingsprojekt för den helt nya webbplatsen ska förhoppningsvis dra igång under våren. Det handlar bland annat om att förbättra innehållet, utveckla interna arbetssätt samt teknisk utveckling.
– Det är också vad den förstudie som precis håller på att avslutas rekommenderar, säger Jonas. Men samtidigt är det mycket som händer inom Kriminalvården just nu så det projektet kommer inom kort behöva värderas och prioriteras gentemot alla övriga planerade projekt inom myndigheten.

Jonas Landh och Niklas Broweus, webbredaktörer Kriminalvården

Kriminalvården.se är nominerade i kategorin Samhällskommunikation.

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 31 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på:  https://www.webserviceaward.com/wsa-dagen-2024/program/

WSA-dagen är ett kostnadsfritt digitalt event men begränsat antal platser.

Läs intervjuer med övriga nominerade här >>