Spaningar från special fredagsfika om intranät för internationella koncerner


Älskar fredagar och speciellt när vi på Web Service Award har ett special fika om intranät för internationella koncerner. Är ju en utmaning i sig att ha medarbetare i flera länder samt många redaktörer där de olika länderna har olika förutsättningar.

Fredagsfikat inleddes med att jag gjorde en kort trendspaning utifrån resultatet av koncernintranät som vi nyligen undersökt samt hur koncernerna svarat i vår trendundersökning om intranäten.

Den första frågan som kom upp är den mer filosofiska om var är intranätet. Vad ska det innehålla och hur ser vi på att olika delar kan ha sina under sajter. Var många som hade samma utmaningar. Här fick vi även en intressant diskussion om avgränsning. Hur ser kanalstrategin ut? Intressant att vissa hade problemen att man vill göra egna sajter men andra att alla vill vara inne på intranätet.

Räckvidden är en USP för intranätet. Det är den kanal som når ut till flest och kärnvärdena som nyheter, ledningsinformation, tillgång till verktyg/system och även personalinformation (samt kontakt och nu även att vara kulturbärande) behövs. Intranätet är pelaren som de olika delarna vilar mot. Intressant liknelse med en lök. Intranätet är kärnan och sen kommer olika skal utanpå. Men där det även blir färre som når de olika skalen.

Nåbarheten eller hittbarheten är också en nyckelfråga. Finns ett klart samband mellan hur snabbt användaren hittar det den söker och hur nöjd den är med intranätet (minst nöjda är de som inte alls hittade det de sökte senaste gången de var inne på intranätet). Här kom vi in på sökfunktionen. Söket kan vara en lösning men är oftast en utmaning. Är viktigt att veta hur sökfunktionen fungerar och vad den söker på. En intressant fråga är hur sökkartan ser ut. Vad ska indexeras i intranätets sökfunktion? Enbart det som finns på intranätet eller även andra sajter och system. Hur ska det fungera när det finns flera länder. Ska alla se allt eller personaliseras? Viktigt här att tänka på hur sökresultatet presenteras.

AI var också en fråga som togs upp. Intressant att höra de som har tagit fram egna ChatGTP lösningar som indexerar innehållet på intranätet. Även det som gömts under trappan kan där komma med. Extremt viktigt här att säkerställa att informationen är rätt. Gäller även när det presenteras som sökträff. Gäller då att det AI skrivna texten bygger på rätt information. Vill även slå ett slag för att redaktörerna får utbildning.

Även intressant med projekten att använda AI för att inventera innehållet. Ska bli spännande att följa.

Stort tack till Erica FahlanderPeter BrauerErik ThalinAnnika LennstamJosefin CejieTova OscarssonSofia OlofssonRikard SpålséusLina GilljomChristina WindischMaria CarlstedtIsabella PeanbergLovisa Lagerström LantzJenny A SandgrenKirsi AndersinSara Forsling och alla andra fantastiska deltagare samt min kollega Johan Nylinder som hjälper mig hålla i våra digitala fikan. Det här gör vi om!

#intranät#fredagstips#webserviceaward