WSA-dagen 2019: Johan Albertsson


Föredrag: AI First, var kan man börja?

”AI First”, blev Googles nya slogan redan år 2017.

Bytet av slogan visar vilken tyngd ett av världens största teknikbolag lägger på den teknik som sammanfattas med begreppet Artificiell Intelligens.
Jag tänker berätta om varför AI plötsligt blivit så stort just nu.
Men också visa exempel från forskningen kring AI, hur storbolag använder AI, men framför allt hur ni som en liten till medelstor organisation kan dra nytta av den nya tekniken.
Både för att förenkla arbetsuppgifter, men framför allt för att höja kundupplevelsen på er webbplats.

Johans föredrag hölls på WSA-dagen den 30 januari 2019.

Om Johan

Johan Albertsson har det senaste decenniet arbetat som systemarkitekt och utvecklare i över femtio webb- och intranätprojekt inom både offentlig och privat verksamhet.

Han har genom åren fått en bred kunskap i problematiken som omgärdar stora webbplatser och redaktörsorganisationer med ibland låg teknikvana.

Under 2017 började Johan intressera sig för i vilken utsträckning AI skulle kunna bidra till en bättre användarupplevelse för webbplatsbesökaren, detta utan att försvåra för redaktörerna.

Resultatet blev produkten rek.ai som med hjälp av AI kan ge varje webbplatsbesökare en personaliserad upplevelse.