Tillgänglighetsanalys


Tillgänglighet – En webbplats för alla

 

Webbplatser bör vara tillgängliga för alla, oavsett funktionshinder eller beroendet av tekniska hjälpmedel. Med hjälp av en tillgänglighetsrevision får ni fakta om vilka styrkor och svagheter som er webbplats har när det gäller tillgänglighet.

Vi granskar och jämför er webbplats utifrån gällande internationella riktlinjer. Ni får förslag på hur ni genom att förbättra gränssnitt samt bakomliggande funktioner kan öka besökarnas möjligheter att använda webbplatsen.