Tillgänglighetsanalys


Tillgänglighet – En webbplats för alla

 

Webbplatser bör vara tillgängliga för alla, oavsett användaren har en funktionsnedsättning eller tekniska hjälpmedel. Med hjälp av en tillgänglighetsrevision får ni fakta om vilka styrkor och svagheter som er webbplats har när det gäller tillgänglighet.

Vi granskar och jämför er webbplats utifrån gällande internationella riktlinjer. Ni får förslag på hur ni genom att förbättra gränssnitt, programkod samt bakomliggande funktioner kan öka besökarnas möjligheter att använda webbplatsen. Tillgänglighetsrevisionerna kan anpassas efter ert behov.

Exempel på granskning/ tillgänglighetsrevision

WSA:s revisioner utvärderar hur väl den granskade webbplatsen följer riktlinjerna i WCAG 2.1. I revisionen tas även hänsyn till om webbplatsen följer de riktlinjer och rekommendationer som fastslagits i Vägledning för webbutveckling samt liknande dokument. Utöver dessa rekommendationer tas även hänsyn till den samlade erfarenhet kring tillgänglighet och åtkomst som finns hos WSA och företagets partners.

Granskningen ger bland annat svar på:

  • Om granskade komponenter och struktur motsvarar kraven.
  • Om gränssnitt, interaktion och struktur motsvarar kraven.
  • Om navigeringen är uppbyggd på ett tillfredsställande sätt.
  • Om de kontrollerade funktionerna innehåller tillgänglighetsbegränsande element.

 

WSA har mer än 20 års dokumenterad erfarenhet av att utföra tillgänglighetsrevisioner.

Intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Gunilla Norryd — Branschansvarig

gunilla.norryd@webserviceaward.com

073-511-6626