Beteendeanalys


Det är viktigt att förstå hur besökare beter sig på din sajt och varför. Genom att ta reda på hur de navigerar, vad de klickar på, vilken information de inte ser osv, så blir det lättare att optimera innehållet för att hjälpa användare och samtidigt öka konverteringen. Detta gör vi dels genom att studera trafikdatan från t.ex. Google analytics, men även genom att använda heatmaps och liveinspelningar etc. På detta sätt får vi en djupare kunskap om vad hur era besökare beter sig på webbplatsen, och då även hur man kan förenkla för användaren.

Google Analytics

Google Analytics

Många företag har ett statistikverktyg kopplat till sin webbplats där det vanligaste är att man använder sig av Google Analytics ... Läs Mer
Heatmaps

Heatmaps

Ökad insikt med hjälp av heatmaps. Med heatmaps analyserar vi besökarnas klick/tryck, skrollbeteenden och musrörelser för att öka insikten av ... Läs Mer