PanelundersökningarWeb Service Award samarbetar med CINT ett av världens främsta verktyg för panelundersökningar.
Varje dag byggs panelen på med nya respondenter. I slutet av maj så är det nu över 40 miljoner respondenter i över 80 länder som vi har tillgång till. I Sverige är det hela 558 252 respondenter.

Vi hjälper er att ställa de rätta frågorna till rätt personer, vi samlar in svaren och levererar en analys.
Svårare än så behöver det inte vara.

Genom att rikta frågorna du behöver svar på till en definierad målgrupp så kan du få djupare insikt om dina kunder, besökare eller potentiellt nya marknader.
Du får en färdig analys som du kan arbeta med och inte bara en massa data. Viktigast är att nyttan inte volymen.