Benchmarkundersökningar


Vi frågar era besökare och användare om er webbplats. Informationen sammanställs och analyseras av oss, ni får en rapport och en sammanfattning av resultaten vid ett personligt avrapporteringsmöte med analytiker.

Vår Web Service Index-undersökning ger dig svar på frågor som:

  • Vad tycker era besökare är viktigt?
  • Hur bra är ni i förhållande till andra?
  • Vad ska ni prioritera för att höja er servicekvalitet?
  • Vilka är era besökare och vad vill de veta?

Vad får ni?

Genom att göra en WSI-undersökning av er webbplats så får ni en analys och ökad insikt i hur era besökare uppfattar er webbplats och vad ni bör arbeta med för att blir ännu bättre.  I grund enkäten ingår fyra frågeområden: Användarvänlighet, Information, Kontakt och Design, Kontakt. Dessa bildar ert Web Service index.

WSA-Diagram-Användarvänlighet-Webbplats-exempel

Bilden ovan visar ett exempel på resultatet i området användarvänlighet. Resultat visar tydligt att det finns stora problem med att besökarna har svårt att hitta på intranätet. Den visar även att webbplatsen har blivit bättre i området sen förra årets undersökning men att det är en bra bit kvar för att nå branschindex.

 

Genom en statistisk analys så tar vi fram de områden som har störst vikt för er att förbättra för att öka andelen nöjda användare. Till detta bryter vi ner datat på olika målgrupper och gör en målgruppsanalys. Är det så att det är ett generellt problem på webbplatsen eller är vissa målgrupper mer nöjda än andra?

Till detta så samlar vi in öppna svar där besökarna får dela med sig av de tycker ska göras för att er webbplats ska bli bättre.

Exempel på öppna svar:

”Definitivt sökfunktionen, man får upp rätt förslag men den visar något helt annat”

”Ologisk struktur när man kommer bakom förstasidan. Svårt hitta fakta. Svårt hitta kontaktpersoner både lokalt och riks.”

”Menyknappens placering är inte tydlig”

”Det är rörigt och gammal information hänger kvar för länge. Lång och krånglig sökväg till det man vill hitta.”

 

Till avrapporteringen efter genomförd undersökning görs en analys av er webbplats av en av våra analytiker.  I avrapporteringen tar vi upp  olika förbättringsområden, användarnas omdömen och kommentarer om webbplatsen samt hur det ser ut nedbrutet på målgrupper mm. till detta görs observationer på webbplatsen. Allt för att ni ska få en ökad insikt och ett starkt beslutsunderlag för att driva ert webbplats vidare till att bli ett effektivt verktyg för er organisation.

I samband med undersökningen gör vi oftast även en analys av er trafikdata runt ett antal nyckelområden. Vi på WSA har en det senaste året byggt ett Google Analytics-index som innehåller trafikdata från runt 130 webbplatser. Insikterna från detta göra att våra analytiker kan ge dig ännu vassare analyser av er webbplats. [Läs mer om detta här på sidan om Digital analys »]

Hur?

Web Service Indexundersökning genomförs på er webbplats som en lagerpopup. Ett slumpmässigt urval besökare får förfrågan om de vill delta i undersökningen. Urvalet baseras på det antal besökare som er webbplats har.

När?

Normalt är mätperioden en månad. Många verksamheter mäter före och efter omstrukturering av webbplatsen.

Vilka områden ställer vi frågor om?

Besökarna får svara på frågor som handlar om användarvänlighet, information, design och kontaktmöjligheter. I alla webbundersökningar så ingår frågor om kön, ålder och besöksfrekvens. Vi hjälper er även att utforma skräddarsydda frågor som passar er webbplats och det ni vill veta mer om.

Responsiv webbplats

Vi mäter och analyserar användandet av er webbplats både via en dator och en mobilenhet. I analysen tar vi upp om beteendet skiljer sig, målgruppsanalys och hur webbplatsen uppfattas jämfört med andra. För den mobila användaren bryter vi även ner resultatet på operativsystem, läsare samt enhet. Allt för att öka er insikt i era besökares beteende med utgångspunkt från hur de besöker er webbplats.

Röster från våra kunder

Hur har WSI-undersökningen bidragit till ert arbete hittills?
”Den är en viktig del framför allt vid högre beslutsfattande, för att kunna få relevanta jämförelser. Den ger oss möjligheten att ta utgångspunkt i fakta.”

Martin Randler, chef vid avdelningen för digitala kanaler på Folksam. [Läs hela intervjun med Martin Randel här »]

 

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?
”Vi har gjort den här undersökningen ett antal år i rad och det är bra att kunna mäta och jämföra med tidigare år. Det är också jättebra att se var vi står i förhållande till andra sajter i branschen och i WSI:s hela universum.”

Annicka Traugott, ansvarig för digitala kanaler hos Fastighetsbyrån. [Läs hela intervjun med Annicka Traugott här »]

 

Hur har undersökningen bidragit till ert arbete hittills?
”Vi har fått vara med om undersökningar som har sagt ”det är bra, fortsätt så”, men även mätningar som talat om att vi behövt göra förändringar främst av den grafiska formen. Mätningarna har hjälpt oss att behålla det som varit bra i ett ständigt förändringsarbete, och vi har blivit uppmärksammade på förbättringsområden som vi inte kunnat ana själva.”

Martin Bondeman, Webmaster på Kungliga Operan. [Läs hela intervjun med Martin Bondeman här »]

 

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?
”Vi gör det varje år för att kunna se att vi rör oss mot rätt håll och fånga upp nya behov hos användarna.”

Anna Engquist, strateg inom digitala medier på PRV. [Läs hela intervjun med Anna Engquist här »]

 

Vill du veta hur vi kan ge dig ökad insikt om er webbplats?

Kontakta oss så berättar vi mer. Vi älskar att analysera webbplatser.