Digital analys


”Genom att kombinera flera olika mätmetoder så får vi en djupare förståelse för besökarna. Vi ser deras beteende, vad de tycker, hur man står sig jämfört med andra och kan därför ge våra kunder marknadens starkaste Digitala analys över deras webbplatser eller intranät. Vi kallar detta för WSI 2.0.”

Pierre Du Rietz, VD och Chefsanalytiker på Web Service Award

Genom WSI 2.0 lanserar vi den Digitala Analysen

Den digitala analysen ger dig svaren på:

  • Varför är besökarna på er webbplats/intranät
  • Hur de beter sig på er webbplats/intranät
  • Vad de tycker om er webbplats/intranät
  • Hur står sig er webbplats/intranät jämfört med andra i er bransch och riksindex
  • Observationer för att visualisera beteendet
  • Vad ska ni prioritera för att förbättra er

Då du kvalitetssäkrar er webbplats eller intranät med WSI 2.0

 

Genomförandet av digital analys

Web Service Award utför digitala analyser åt våra kunder  med hjälp av kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. Vår 16-åriga analyserfarenhet ger oss möjlighet till att komplettera dessa med expertutlåtanden (observationer). Tillsammans ger dessa 3 olika komponenter dig helhetsbilden, den Digitala analysen.

triangel-data

Webbplats-/intranätundersökning (Web Service Index-undersökning) på för att ta reda på vad dina besökare tycker om och vad de vill göra på er webbplats. Du får även jämförelsevärden mot din bransch och riksindex. Läs mer om WSI-undersökningarna här »

Beteendeanalys av er trafikdata från t.ex. Google Analytics, för att ta reda på varifrån era besökare kommer, vilka sidor som besöks, vad de gör på er webbplats mm. Eftersom vi på Web Service Award utför analyser åt 100-tals kunder så kommer ni att få jämförelsevärden även på olika nyckeltal (t.ex. andelen på startsidan, sökfunktionen, antal sidor, unika besökare och device). Läs mer om beteendeanalyser här »

Observation. Web Service Awards analytiker gör med utgångspunkt från WSI-undersökningar och beteendeanalysen observationer för att validera resultatet. Observationerna kan även kompletteras med djupare insikter runt användarnas beteende via t.ex. användbarhetstester, heatmaps, liveinspelningar mm.

Genom att våra analytiker har flera olika data källor så kommer de ge er en djupare analys över kvaliteten på er webbplats eller intranät.

 

Vad får ni?

Ni får ett statistiskt säkerställt underlag som hjälper er att prioritera och fatta beslut i ert utvecklingsarbete för att förbättra er webbplats eller intranät. I stället för att känna eller gissa så kommer ni nu kunna visa på fakta!

 

Kontakta oss!

Kontakt oss på Web Service Award så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med en digital analys. Antingen via telefon 08 673 68 40 eller här på vår webbplats »