ICA-Banken: Mobil anpassning är ett måste för icabanken.se


Eftersom kunderna snabbt vill kunna kolla sitt saldo är det viktigt att ICA Bankens tjänster är mobilanpassade. Huvudansvarig för icabanken.se är webbchefen Johanna Lepistö som tillsammans med 4 personer jobbar aktivt med webbplatsen. Som stöd har de en egen teknikavdelning på företaget med cirka tio personer som jobbar med såväl utveckling som förvaltning av webbplatsen.
För publicering av information finns klara rutiner som Johanna och hennes kolleger följer.
– Vi har en veckovis genomgång av aktuella händelser, berättar Johanna. Och webbredaktören ansvarar för att innehållet är korrekt och aktuellt. När det gäller produkt- eller tjänstefakta får produktägare, jurist och berörda se och godkänna innehållet innan publicering.
Aktuella händelser checkas av inom gruppen och alla funktionsförändringar följer projektrutinerna: test, pilottest och produktion.
De som besöker icabanken.se är först och främst ICA Bankens befintliga kunder. Men även besökare på ica.se och potentiella kunder är en målgrupp att ta hänsyn till. Det huvudsakliga syftet med webbplatsen är att tydligt och enkelt ge besökaren information och sedan fungerar webben också som en försäljningskanal.
– Kunderna ska kunna utföra alla sina tjänster via icabanken.se

Större justeringar av struktur och design av webbplatsen sker inte särskilt ofta på icabanken.se. De gånger förändringar har skett beror det på kundernas önskemål och efterfrågan på nya tjänster och produkter. Den befintliga webbplatsen är dock nyligen uppdaterad så sent som oktober 2009.
När resultatet av WSI-undersökningen är färdigt tittar Johanna och hennes grupp på det och förbättrar på de punkter de anser att det behövs utifrån deras strategi.
– Från WSI-rapporten får vi mängder med bra öppna svar från kunder och icke kunder, förklarar Johanna. Inspel på vilka förbättringar som påverkar vad. Ett index mot vår bransch.

Att ICA Banken genomför mätningar med hjälp av WSA är för att de vill se en förbättring.
– Vi vill göra undersökningar för att veta att vi upplevs som enkla, trygga, personliga och inspirerande.
De har ingen egen analys, men mäter och följer upp och använder statistik i sitt dagliga arbete. Och när förändringar ska göras utför de undersökningar som exempelvis användbarhetstester och webbundersökningar för att lyssna av intresse och behov av en viss tjänst.
Plattformen som de jobbar utifrån är byggd på Windows. Ett beslut taget av IT-avdelningen och bankledningen.

Icabanken.se jobbar med externa leverantörer om behov uppstår.
– För innehåll och produktion kan vi jobba med ICAs egna byrå eller en extern byrå, som exempelvis vid kampanjer. Vid funktionsutveckling kan vi ta in externa konsulter på teknikavdelningen och på verksamhetssidan. Hur vi löser det beror på budget för varje projekt.