Kungliga Operan


När besökaren kommer till www.operan.se är den på jakt efter en upplevelse.
– Oftast har man inte valt vad man vill uppleva, men att man vill uppleva något, berättar Martin Bondeman som är webbmaster och projektledare på Operan. Då besöker de vår hemsida för att söka information om utbudet. En mindre grupp besökare är specialintresserade av opera och balett, och besöker vår hemsida för att hålla sig uppdaterade.

Webbplatsen sköts av marknadsavdelningen, och huvudansvaret för det redaktionella arbetet och utvecklingen har Martin.
– Vi har gjort två WSA-undersökningar hittills. Resultatet av den förra mätningen visade att våra kunder var mycket nöjda med informationens innehåll. Däremot fick vi inte så bra betyg på den grafiska formen. Sedan dess har vi ändrat den grafiska formen ganska radikalt. Den senaste mätningen gjordes för att stämma av att vi förbättrat den grafiska presentationen utan att försämra de tidigare redan goda informationsvärdena. Det hade vi klarat bra.
Nuvarande design publicerades i mitten av januari 2009. Grunden i Episerver gjordes 2006.
– Det är en stor och vanlig plattform, vilket skapar valmöjligheter när det gäller webbhotell, externa utvecklare, val av tilläggsprogram.

All information som ska ut på webben har redan säkrats av informationsägaren innan Martin får den. Pressreleaser och artistbiograier från presschefen, kalendarieuppgifter och medverkande i operaföreställningarna från planeringsavdelningen, medverkande i balettföreställningarna från Kungliga Baletten och bilder och filmer från Fotoavdelningen och Videoproducenten.
– Innehållet sammanställer jag sedan själv och jag står för mycket av skrivandet och programmerandet.
För underhåll av webbtekniken jobbar Operan med externa partners som exempelvis Mogul.
– Uppdateringarna rent tekniskt är mycket centraliserade, men informationen kommer från en starkt decentraliserad organisation.

I deras kontakt med publiken och besökarna upplever inte Operan att det finns en efterfrågan på mobila anpassningar av webben.
– Det finns många andra prioriteringsområden där efterfrågan är större.

Med hjälp av WSI-rapporten får de hjälp att ringa in vilka områden de måste prioritera när det gäller utvecklingen.
– Och vi får en uppdaterad bild av vilka våra 60 000 besökare per månad är rent demografiskt, samt vilka ärenden de har på vår hemsida. Sådant är inte så lätt att se i vanliga statistikverktyg. Det är ett utmärkt sätt att optimera resursanvändningen, vilket är högintressant med tanke på vår hemsidesbudget.