Brå: En liten myndighet med ett stort uppdrag


Huvudsyftet med Brottsförebyggande rådets webbplats är att den ska förmedla den kunskap som Brå tar fram och försöka besvara de frågor som medborgare och media har om brott och brottslighet.

– Våra tre huvudsakliga målgrupper för webbplatsen är analytiker och utredare inom rättsväsendet, personer som arbetar på lokal nivå med att förebygga brott och journalister och övrig media, berättar Tina Rapp som är webbansvarig. Sekundär målgrupp är alla medborgare som är intresserade av hur brottsligheten ser ut i Sverige. Som kanske vill ha svar på frågan om ”bilstölderna går upp eller ner” i ett visst område.

– Det gör att vi har många förstagångsbesökare på vår webbplats. Och också många studenter från högskolor och universitet.

Mycket uppskattat på Brås webbplats är möjligheten att kunna ta fram information om brottslighet och metoder för att förebygga brott.

– Vi har fått mycket uppskattning över våra ”samlingssidor” för olika typer av brott, säger Tina. Till exempel misshandel, inbrott och bedrägerier. Vi försöker hålla dem aktuella och relevanta och på dessa sidor beskriver vi kort brottsutvecklingen inom ett ämne. Genom att vi taggar allt material, samlar vi sedan länkar till relevanta publikationer, nyheter, seminarier och brottsförebyggande information för just detta ämne. Vi vill på detta sätt kunna ge en övergripande bild för de som vill ha det, och erbjuda fördjupningar för de som vill veta mer.

Men den vanligaste anledningen till att besöka Brås webbplats är för att leta efter brottsstatistik.

– Och där brister vi, tycker användarna. Det är fortfarande alldeles för krångligt. Så där har vi stora utmaningar att arbeta med.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?

Vi lanserade en ny webbplats för mindre än ett år sedan, och den enda större genomgången vi har gjort är genom enkätundersökningen Web Service Index.

Vilken typ av undersökningar och mätningar använder ni er av för att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende på er webb?

Vi använder Google analytics, går igenom sökstatistiken och i år deltog vi, som sagt, i WSI.

Ansvarig utgivare är kommunikationschefen. Och kvaliteten hålls uppe genom att flera läser materialet och genom att de håller en diskussion igång om vad de ska kommunicera på webbplatsen och på vilket sätt.

– Vi är en liten myndighet och få jobbar aktivt med innehållet, säger Tina. Främst är det webbredaktören som håller ihop det redaktionella arbetet. Till sin hjälp har webbredaktören personer som jobbar med lokala brottsförebyggande frågor och sakkunniga på myndigheten. Och statistikerna ansvarar själva för att uppdatera brottsstatistiken.

Driften och utvecklingen sköts internt. Driften av deras IT-enhet och utvecklingen av deras webbansvariga. De jobbar i Sitevision som passade bra ihop med Brås övriga it-plattform.

Hur arbetar ni med er kommunikation till mobila enheter och surfplattor?

Inte alls, men det ska vi titta på under året.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

– För att vi, trots att vi är en så liten myndighet, ändå försöker skapa en så bra upplevelse för besökarna som möjligt. Och att våra ämnen intresserar många människor.

Vad tänker ni förbättra under 2013?

– Massor. Vi kommer bland annat jobba mer med video, anpassa för mobiler, förbättra vår närvaro i sociala medier och se om vi ska gå över till ett socialt intranät.