Pågen bakar med kärlek


– Syftet med vår webb är att utveckla och stärka vårt varumärke Pågen och vårt varumärkeslöfte ”Bakar med Kärlek”, säger Johanna Wrangell, webbansvarig på Pågen. Det gör vi genom att informera, inspirera, ge kunskap, underhålla och öppna upp för dialog. Den primära målgruppen är konsumenterna och den typiska besökaren är kvinna med hemmavarande barn. Utöver dem är det arbetssökande, journalister och de egna medarbetarna som besöker och använder webben. De mest besökta sidorna är deras olika produktsidor och i topp ligger även deras sidor för lediga tjänster.
Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?

– Vi mäter detta löpande med hjälp av Google Analytics och genomför en återkommande WSA-enkät en gång per år, berättar Johanna.

Vilken typ av undersökningar och mätningar använder ni er av för att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende på er webb?

– Vår årliga webbundersökning via WSA, men undersökningar som initierats för Pågen i stort och omvärldsanalyser får även konsekvenser för innehåll på vår webb. Vår dagliga kontakt med konsumenterna och vårt arbete med kommunikation i andra kanaler har också stor betydelse. Johanna ansvarar för hemsidans innehåll, men information och innehåll tas fram i samarbete med produktchefer, bagare, kvalitetsansvariga, HR-ansvariga med flera specialister inom företaget. Kvaliteten säkerställs med hjälp av ett internt nätverk av specialister, samt med fasta datum för korrekturläsning och uppdatering av vissa informationsdelar, såsom den detaljerade produktinformationen.

– Direkt är det enbart jag som arbetar med innehållet, säger Johanna. Men runt omkring mig finns det en handfull kollegor som är av stor betydelse när det kommer till att generera nytt innehåll och att säkerställa innehållets kvalitet.

Hur och av vem sköts det tekniska underhållet, driften och utvecklingen?

– För alla dessa delar tar vi hjälp av olika externa leverantörer – webbhotell, webbyråer, domänregistrar med flera. Som webbansvarig ansvarar jag även för dessa kontakter. Vi arbetar med EpiServer för att det är en standardplattform som uppfyller våra behov gällande teknik, säkerhet och funktionalitet väl.

Hur arbetar ni med er kommunikation till mobila enheter?

– Vi har en mobilanpassad version av vår hemsida. Den är en spegling av utvalda delar av desktop-versionen och har en design som anpassats efter mobilens display och mobilanvändarnas beteende. Vi anpassar alltid våra kampanjer så att de fungerar bra även i mobil och på surfplatta.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

– Jag tror att vi är nominerade för att vi lyssnar på våra konsumenters åsikter och behov, och för att vår hemsida är en naturlig och viktig del i vår övriga mediemix. Under 2013 kommer Johanna och hennes kollegor fortsatt att utveckla hemsidan löpande med förbättrad funktionalitet.

Under 2013 hoppas jag dock att vi kommer att kunna vidareutveckla vår mobilsajt ytterligare något och även öka spridningen och användandet av den.