Räkna med SBAB


Bolånekunder är den primära målgruppen för SBAS:s webb. Därför är det inte helt överraskande så att den mest använda funktionen är deras tjänst för att räkna på bolån.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?

– Vi genomför löpande användartester på vår webb under året, berättar Per Thelin som är Chef för Digitala tjänster på SBAB. Vi genomför flertalet kvalitativa och kvantitativa undersökningar varje år för att förbättra innehållet.

Gruppen Digitala kanaler som består av Affärsutvecklare och webbredaktörer ansvarar för innehållet på webben. Fyra personer arbetar med affärsutvecklingen av deras digitala kanaler och två webbredaktörer arbetar med innehållet.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?

– Vi genomför löpande revideringar av vårt innehåll för att konstant förbättra det, säger Per. Sedan utnyttjar vi även de undersökningar vi genomför under året för att hitta problemområden i innehållet. Utöver detta har vi en tät kommunikation med vårt kundcenter samt använder oss av plattformen Kundo för att få så mycket dialog som möjligt med våra besökare. All utveckling och drift sköts inhouse.

Vilken plattform arbetar ni med?

– Vi jobbar med SiteVision som CMS. Enkel, snabb och robust både för utvecklarna, webbredaktörer och driftpersonal.

Hur arbetar ni med er kommunikation till mobila enheter?

– Idag har vi två mobil-appar, Värdeguiden och SBAB Play. Vår öppna publika webb finns även som mobil-variant på m.sbab.se Vi har planer på att lansera en komplett bank-app men pga vårt stora bank-bygge kommer det lite senare.

Vad tänker ni förbättra under 2013?

– Målsättningen är att bli bäst i klassen! Under 2013 utöka antalet produkter och tjänster, något som vi har stor efterfrågan på hos våra kunder. Sedan kommer vi även förenkla våra befintliga tjänster och lansera fler mobil-tjänster.