SBU INTRANÄT: En tydlig och öppen dialog framför allt!


– Att skapa en tydlig och öppen dialog mellan våra medarbetare som också speglar vår vision och våra värderingar. Det är viktigast med vårt intranät, säger Susanne Eksell, webbkoordinator på SBU. Vårt intranät är ett självklart stöd i det dagliga arbetet och som varje medarbetare kan anpassa efter egna behov. Vi har helt gått efter vad våra användare verkligen behöver.

Vilka är de mest uppskattade och använda funktionerna där?

– Vårt intranät är vårt främsta arbetsverktyg med unika dokument och länkar. Det är accessen till internationella vetenskapliga databaser, tidredovisning och ekonomisystem som helt klart används mest. Men vi ser också att våra nyheter uppskattas eftersom de beskrivs öppet, med ärlighet och värme.

Genom webbaserade enkätundersökningar och kvalitativa djupintervjuer under utveckling av nya funktioner kan de mäta om målgruppen är nöjd med innehåll och funktion.

– Och genom att vi ständigt arbetar med utvärdering och utveckling i små steg tar vi vara på goda idéer.

Kommunikationsenheten är huvudansvariga för intranätet, men till deras hjälp har de skapat ett aktivt webbredaktionsråd som består av representanter från samtliga avdelningar och funktioner. På så sätt får de en förankring och engagemang från samtliga medarbetare.

– Vi arbetar aktivt med det nyhetsflödet, dagliga uppdateringar samt inventering och revidering av publicerad information varje kvartal. Vårt intranät handla ytterst om aktiv kommunikation.

I dagsläget är det sex personer som arbetar med innehållet på Intranätet.

– … men därutöver är det många medarbetare som kommer med goda idéer! Tekniska underhållet och driften sköts av Circuit den strategiska utvecklingen ansvarar vi själva för.

Vilken plattform arbetar ni med?

– Vi arbetar med Episerver därför att den plattformen är användarvänlig och det är enkelt för nya redaktörer att lära sig publiceringsverktyget.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

– Därför att vi har tänkt efter före när vi arbetar med vårt intranät. I årets WSI-undersökning hade vi en ökning på 32 procent mer nöjda besökare vilket är ett riktigt bra resultat. Vi har lyssnat och tagit till vara alla kollegors synpunkter för att intranätet verkligen ska vara unikt.

Under 2013 planerar de att bibehålla och utveckla det stora engagemanget de har bland redaktörer och medarbetare.

– Vi är noga med att allt ska fungera enkelt för varje medarbetare. Vi kommer också att mobilanpassa delar av intranätet samt integrera det med sociala medier där vi ser att det är relevant.