Skanska: En vinnande struktur


Huvudsyftet med Skanskas webbplats är att stödja deras affärsverksamhet och stärka varumärket. Nina Björn är Group External Digital Communications Manager på Skanska:

– De främsta målgrupperna för Skanskas koncernwebbplats är kapitalmarknaden, inklusive media kunder och potentiella medarbetare.

De mest uppskattade och använda funktionerna där är enligt Nina deras karriärsidor tillsammans med kontakt- och projektsidorna.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?

– Det gör vi genom benchmarkingundersökningar såsom KWD Webranking, vilken baseras på vad de största målgrupperna för börsnoterade bolagssiter anser bör finnas på dessa siter. Och användarundersökningar såsom Web Service Awards enkäter för webbplatser.

Samma undersökningar används för att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende på webben.

– Varje huvudsektion på webbplatsen har en ansvarig redaktör som arbetar inom relaterad koncernstab, säger Nina. Jag har, i form av rollen som koncernansvarig för Skanskas kommunikation i externa digitala kanaler, det övergripande ansvaret för innehållet på Skanskas koncernwebbplats.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?

– Genom att varje sektionsansvarig redaktör kontinuerligt uppdaterar sitt sektionsinnehåll och genom gemensamma granskningar och större uppdateringsrunda i samband med publicering av årsredovisning och kvartalsrapporter.

Då Skanska är ett börsnoterat bolag finns det ett regelverk de måste följa och redaktörerna är mycket måna om att göra det.

– Tekniskt underhåll hanteras av Skanskas interna IT-avdelning, liksom drift och huvudsaklig utveckling. Vi jobbar med EPiServer CMS 6. För att den är den mest användarvänliga och kostnadseffektiva plattformen och också används för andra typer av webbplatser på Skanska samt intranätet, vilket ger synergieffekter.

Hur arbetar ni med er kommunikation till mobila enheter och surfplattor?

– Vi har nyligen utvecklat mobilmallar som kommer tas i bruk inom kort för att presentera utvalt innehåll till användare av mobila enheter på ett fullgott sätt.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

– För att vår webbplats innehåller den information som målgrupperna efterfrågar, i en struktur som de enkelt hittar i.

Vad tänker ni förbättra under 2013?

– Vi tänker framför allt arbeta med mobilversionen av webbplatsen.