Agria Djurförsäkringar: Vårt innehåll är unikt


Agria Djurförsäkring vill genom sin webbsajt inte endast förmedla försäkringar, utan även öka kunskapen kring djur och djurhälsa. Agria.se har genom åren blivit en självklar djurportal dit djurägare vänder sig för tips och råd. Deras primära målgrupp är, inte helt oväntat, djurägare och de mest uppskattade och använda funktionerna på deras webbsajt är möjligheten att teckna en försäkring men också tjänsten Fråga veterinären och de djurrelaterade artiklar som finns att läsa på webben.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?
– Det gör vi genom löpande undersökningar kring valda delar av webben, svarar Tove Fasth som är webbmaster på Agria.

Tove berättar vidare att de på Agria lägger ned stort arbete på att analysera statistik för att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende på webben.

Hur använder ni er av WSI-undersökningen?
– Vi genomförde en mätning innan vi byggde om agria.se – och sedan genomförde vi en ny mätning ett år senare som en utvärdering av vårt arbete. Vi lyssnar på vad våra besökare säger och agerar därefter.

En webbgrupp ansvarar för innehållet på webben och idag är det fyra personer som jobbar aktivt med innehållet. Driften och utvecklingen sköts internt och de har valt att arbeta med Domino som plattform.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?
– Agrias vision är att vi ska vara en djurportal för alla djurägare. Vårt innehåll är unikt, och jag tror att det är anledningen till vår nominering.

Vad tänker ni förbättra under 2012?
– Vi jobbar med ständiga förbättringar. Det arbetet pågår konstant.