Kungliga Operan: Mätningar och dialogen i biljettluckan = framgång


Med en trogen och stor publik behöver Kungliga Operan informera om föreställningarna och underlätta biljettköp via webben. Men det finns också en stor potentiell kundkrets som ska bli nyfikna. För dem vill Kungliga Operan visa upp vad de gör och erbjuder på ett engagerande sätt.

– Vi vänder oss till publik i alla åldrar, säger Martin Bondeman som är webbmaster på Operan. De har den gemensamma nämnaren att de är kulturintresserade och kan tänka sig att göra ett besök hos oss. En viktig målgrupp är ungdomar under 26 år.

Webbplatsens sekundära målgrupp är beslutsfattare och företagare som vill ta med sig kunder och personal till Operan, eller som kan tänka sig ett längre och mer djupgående samarbete med dem. Årets mätning med WSA är den tredje som Kungliga Operan genomför och det är den enda mätningen de gör av webben. Utöver dem för de en regelbunden dialog med sina kunder både via e-post och telefon. Dialogen uppstår även naturligt i biljettkontoret.

Vilken typ av undersökningar och mätningar använder ni er av för att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende på er webb?
– Hittills har de tre WSA-mätningarna varit de enda som gjorts just för hemsidans räkning, säger Martin. Men vi genomför även andra enkäter som ringar in målgruppens syn på vår samlade kommunikation där hemsidan liksom annonsering, närvaro i sociala media och utskick av nyhetsbrev är en del.

Webbplatsen sköts praktiskt av Kommunikationsavdelningen, men innehållet samlas från hela Operahuset där fotografer, videoproducenter, redaktörer och andra yrkesgrupper samverkar i framställningen av innehållet. Innehållet baseras på information som även används i andra sammanhang, och det görs inte en specifik kvalitetskontroll för innehållet just på hemsidan. Däremot genomgår allt skrivet material många kontrollinstanser inför publicering i andra sammanhang (t ex programböcker och affischer). Foton godkänns av berörda parter och så vidare. Martin Bondeman sammanställer allt material och gör alla publiceringar av det material som i huvudsak produceras av andra yrkesgrupper i operahuset.

Det tekniska underhållet och utvecklingen av Kungliga Operans webbsida sköts rent praktiskt av företaget Mogul på uppdrag av Operan som tar alla initiativ till såväl underhåll som utveckling samt gör kravspecifikationerna av vad som ska göras. Driften sköts av Storstadens IT.

Vilken plattform arbetar ni med?
– Vi arbetar med EPIserver för att det är ett väl etablerat publiceringssystem vilket ger tillgång till mycket kompetens hos externa samarbetspartners i utvecklingsarbetet.

Vad tänker ni förbättra under 2011?
– Förutom några justeringar av designen kommer vi att arbeta med att ge den inte så vana besökaren mer information av det slag som kan bli en fin introduktion till ämnet. Vi kommer också att arbeta för att ge fördjupad information med fler infallsvinklar till den vana besökaren. Dessutom har vi en uppskattad och omfattande verksamhet för barn och ungdomar, och den verksamheten ska vi lyfta fram tydligare på hemsidan.

Kungliga Operan vann i kategorin Information & Service – WSA 2010.