Suntliv: En sund syn på målgruppens behov


Suntliv.nu:s arbete med webben har ett tydligt mål: Att vara Sveriges bästa informationskanal om arbetsmiljö och hälsa inom kommuner och landsting – och genom det bidra till bättre arbetsmiljö och hälsa.

Deras huvudsakliga målgrupp är chefer, anställda på personalavdelning, fackrepresentanter och skyddsombud inom kommuner, landsting, regioner och på Pacta-företag. Sekundär målgrupp är alla som är intresserade av arbetsmiljö och hälsa inom samma typ av organisationer.

Främst är det artiklar som läses och de kategorier som lockar flest besökare är psykosocial arbetsmiljö och ledarskap. Men hur vet de att de motsvarar besökarens förväntningar på webben?

– Vi följer upp besöksstatistiken varje vecka och utför större analyser av trafiken med jämna mellanrum, svarar Cecilia Elander som är redaktör på suntliv.nu. Utöver det har vi regelbunden kontakt med målgruppen genom att vara ute på arenor där de rör sig, exempelvis seminarier och konferenser.

Suntliv.nu genomför både kvalitativa och kvantitativa mätningar. Som exempel nämns Google analytics, fokusgrupper och verktygs- och prestandamätningar.

– Vilka vi använder beror på vad vi ska mäta. Genom just WSI-undersökningen har vi kunnat välja vad vi ska fokusera på att förbättra. Vi kan exempelvis hjälpa besökarna i ännu högre grad att hitta det de söker. Vi har också fått mer kunskap om vilka områden som är viktigast för målgruppen vilket hjälper oss i vårt redaktionella arbete.

Vem ansvarar för innehållet på webbplatsen?
– I det dagliga arbetet redaktionen, men det övergripande ansvaret har kommunikationschefen på AFA Försäkring, Johan Ljungqvist.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?
– Genom kontinuerlig omvärldsbevakning av vårt område, nyproducerat material varje vecka och återkommande diskussioner om vad hög kvalitet innebär för våra besökare.

Redaktionen består av tre journalister. Tekniskt underhåll, drift och utvecklingsarbete sköts av AFA försäkrings it-avdelning, samt konsulter från On Trax. Utvecklingsarbetet drivs också kontinuerligt av den redaktör som är tekniskt ansvarig på sajten.

– Anledningen till att vi jobbar med Episerver och dotnet är att vi jobbar i microsoftmiljö. Episerver är ett erkänt bra verktyg att arbeta med. Eftersom vi har jobbat med det verktyget länge har vi stor kunskap om det inom företaget, vilket är en fördel i utvecklingsarbetet.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?
– Suntliv.nu en modern, funktionell och snygg sajt som väl uppfyller besökarnas behov.

Vad tänker ni förbättra under 2012?
– Vi ska framför allt förenkla navigeringen vilket kommer att göra det ännu lättare för besökarna att hitta det de söker. Vi vill också erbjuda fler funktioner.

Suntliv vann i kategorin Information & Service – WSA 2011.