Arboga kommun: ”WSI ger oss kunskap om verkligheten”


Kommunen är ofta den samhällsinstitution som svensken har kontakt med mest frekvent. Som huvudman för omsorg och utbildning, stadsbyggnad och så mycket annat fyller den en central funktion i samhället och vardagslivet.

Arbogas webbplats ska vara kommunens skyltfönster mot invånarna: där ska de hitta information om vilken service och vilka stöd kommunen erbjuder. På sikt ska de också kunna utföra flera tjänster via sajten, berättar kommunikationsstrategen Ellen Åhlander, som har det övergripande ansvaret för kommunens webbplats.

När lanserades nuvarande version av sajten (år)?
– Nuvarande version av arboga.se lanserades år 2012.

Vilken plattform arbetar ni med?
– Vi arbetar i EpiServer 6.

Vilka är de primära syftena med er webbplats?
– Arboga.se finns till för alla våra kommuninvånare. Webbplatsen ska visa den service och det stöd som kommunen kan erbjuda sina invånare. Den ska också skapa möjligheter till kontakt och förbättra kommuninvånarnas möjligheter till insyn och inflytande. På sikt ska våra målgrupper också kunna utföra fler tjänster via webbplatsen.
– Webbplatsen är även en viktig kanal för marknadsföring av Arboga som turistmål och som plats för boende och företagsetableringar.

Vem är er målgrupp?
– Vi har en bred målgrupp, som är alla Arbogabor. Turister samt privatpersoner och företag som funderar på att flytta till kommunen är andra viktiga målgrupper.

Vem ansvarar för webbplatsens innehåll, utseende och funktionalitet?
– Kommunens kommunikationsstrateg har det övergripande ansvaret.

Hur många jobbar aktivt med webbplatsen och dess innehåll?
– Det finns en heltidsanställd person som arbetar med kommunikation i Arboga kommun och det är kommunikationsstrategen. I dennes tjänst ingår det övergripande strategiska ansvaret för webbplatsen samt att även arbeta operativt med innehållet.
– Utöver kommunikationsstrategen finns cirka 20 personer som har till uppgift att arbeta med webbplatsen som webbredaktörer. Dessa personer är till exempel planarkitekter, nämndsekreterare, assistenter och samhällsplanerare. Arbetet med webben utgör en del av deras ordinarie tjänst.

Arbetar ni med några externa partner?
– På Västra Mälardalens kommunalförbund finns en webbutvecklare som Arboga, Köping och Kungsör arbetar tillsammans med för att utveckla webbplatserna. I övrigt arbetar vi inte med externa partners i det löpande arbetet.

Vilka är de starkaste fördelarna med Episerver 6-plattformen?
– Plattformen fungerar bra i en liten organisation som vår, där många av de som arbetar med webben har varierande kunskaper och erfarenheter av att arbeta med webb.

Vilka av webbplatsens funktioner är mest uppskattade?
– Vår webbplats handlar främst om content, funktioner är något som vi måste arbeta med framöver och utveckla. Ansöka om förskoleplats och söka lediga jobb är några exempel på funktioner som är integrerade med webbplatsen och som används flitigt.

Hur arbetar ni för att hålla kvaliteten uppe på innehållet?
– Våra webbredaktörer går systematiskt igenom ”sina” sidor för att hålla informationen korrekt och uppdaterad. Vi analyserar vad våra besökare söker efter på webbplatsen och använder det som underlag för förbättringar av innehållet. Tidigare har också SKL:s undersökning ”Information till alla” varit ett bra stöd i webbarbetet. Vi analyserar också statistik från Google Analytics för att se vad vi behöver förbättra.
– Vi har så kallade webbråd några gånger om året, där våra webbredaktörer får gemensam fortbildning och där vi diskuterar synpunkter och frågor som rör webbarbetet.
– Det är mycket viktigt att hålla samman webbredaktörerna och deras arbete för att webbplatsens kvalitet inte ska bli ojämn. Vi är en liten organisation och det gör det lätt att hålla ihop webbarbetet, trots att webbredaktörerna har olika förutsättningar och kunskaper för att arbeta med webben.

Hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktion och för att förbättra innehåll och teknik?
– Förra årets WSI-undersökning är egentligen det första sättet hittills för att mäta detta. I och med att vi är en liten kommun har vi också nära till våra målgrupper, som ger oss bra synpunkter och förslag till förbättringar.

Vad var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?
– För att få kunskap om vad våra verkliga målgrupper tycker om arboga.se.
– Webbplatsen har fått mycket bra resultat i SKL:s undersökning de senaste åren, men där är det internetvana studenter som söker svar på i förväg bestämda frågor. WSI ger oss kunskap om verkligheten och ger oss ett viktigt underlag inför den utveckling av webbplatsen som ska ske inom en snar framtid.

Hur bidrar den undersökningen till ert arbete?
– Vi vänder oss till många olika målgrupper. WSI ger oss fördjupad kunskap om vad föräldrar, förtroendevalda, företagare med flera tycker om webbplatsen. Vi vet nu vad vi behöver utveckla och förbättra, men även att mycket på arboga.se redan idag fyller våra användares behov av information.

Varför är ni/tror du att ni är nominerade i Web Service Award i år?
– Vi är väldigt glada och stolta över nomineringen! Trots att vi är en liten kommun med små resurser, finns ett stort engagemang för webben i organisationen. Vi jobbar mycket med content och har skapat en webbplats som uppfyller sina målgruppers behov av information.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2016?
– Förhoppningsvis kommer mycket att hända de kommande åren!
– Vår plattform, Episerver 6, behöver uppgraderas eller bytas ut. Designen är i behov av utveckling och vi måste också kunna erbjuda våra besökare fler e-tjänster i framtiden.
– När det gäller innehållet visar WSI-undersökningen att vi kan skapa en ännu bättre webbplats genom ganska enkla förbättringar, framför allt genom att anpassa webben mer för våra mobila besökare.

Ellen Åhlander, kommunikationsstrateg på Arboga kommun

Ellen Åhlander, kommunikationsstrateg på Arboga kommun

 

Läs mer om de nominerade i Web Service Award här»

Vinnarna i varje kategori korades på WSA-dagen den 27 januari på Nalen, Stockholm. Läs mer om WSA-dagen här»

Gör som de bästa arbeta med användarna i fokus! Genom att göra en digital analys så får ni reda på vad era besökares beteende och vad de tycker om er webbplats. Läs mer om digital analys här »