PTS: WSI hjälper oss prioritera vår utveckling


Dagens version av Post- och Telestyrelsens intranät såg ljuset 2014. Nätet ska bidra till att underlätta myndighetens dagliga arbete genom att ge alla anställda tillgång till verktyg, system och information, och samarbete och kunskapsutbyte mellan olika avdelningar och enheter.
– Det ska också bidra till att medarbetare vet vad vi gör och varför, både vad gäller mål/strategier och vår löpande verksamhet. Via medie- och omvärldsbevakning blickar vi också utanför myndigheten, berättar Helena Långström på Post- och Telestyrelsen (PTS).
Plattformen som används för intranätet är Episerver CMS 6 R2. Den är enkel att jobba med och gör det lätt att bygga ut intranätet med nya funktioner som efterfrågas av personalen, berättar Helena Långström.

Hur många jobbar aktivt med webbplatsen och dess innehåll?
– Ansvariga för intranätets innehåll, utseende och funktionalitet är kommunikationsavdelningens intranätsredaktion, utvecklare på it-enheten och redaktörer på varje avdelning.
– På kommunikationsavdelningens intranätsredaktion arbetar fyra personer aktivt med intranätet, men flera personer bidrar med artikelmaterial inom sina respektive ansvarsområden. Utöver dem är det en webbutvecklare på it-enheten samt ett tiotal aktiva redaktörer från övriga avdelningar som jobbar aktivt med nätet. Totalt har cirka 35 redigeringsbehörighet.

Arbetar ni tillsammans med några externa partner kring intranätet?
– Vi har interna webbutvecklare, men har använt externa konsulter vid designutveckling.

Vilka av intranätets funktioner uppskattas mest och är mest använda?
– De övergripande nyheterna och daglig praktisk information, presentationen av personalen med både bild och arbetsuppgifter, inte minst genom funktionen ”sök person” som visar både bild, telefonnummer och rumsnummer, samt genvägar till olika system och arbetsverktyg.

Hur arbetar ni för att hålla kvaliteten uppe på innehållet?
– Vi har redaktionsmöten varje vecka och regelbundna träffar med alla redaktörer två till tre gånger per år. En person i Insikten-redaktionen har som särskilt ansvar att hålla alla redaktörer uppdaterade.

Hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktion och för att förbättra innehåll och teknik?
– Vi jobbar med WSI-undersökning, workshopar med redaktörer och med referensgrupper.

Vad var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?
– Vi har jobbat med utveckling (struktur, design, nya funktioner) under två år, nu ville vi mäta effekten.
– Undersökningen hjälper oss prioritera inför nästa utvecklingsfas. Den ger också fakta som stöttar oss i argumentationen för varför intranätet är en väl fungerande kanal.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2016?
– Det blir mindre putsningar för att utveckla vissa funktioner, möjligen ska vi se över sökfunktionen. (Vi kommer att lägga större delen av våra webbresurser på utveckling av den externa webben under 2016.)

 

Läs mer om de nominerade i Web Service Award här»

Vinnarna i varje kategori korades på WSA-dagen den 27 januari på Nalen, Stockholm. Läs mer om WSA-dagen här»

Gör som de bästa arbeta med användarna i fokus! Genom att göra en digital analys så får ni reda på vad era besökares beteende och vad de tycker om er webbplats. Läs mer om digital analys här »