Martin & Servera: Användarcentrerad utveckling från start


Intranätet Navet vänder sig till medarbetarna på moderbolaget Martin & Servera Restaurangdistribution. Där ser omkring 20 redaktörer till att de hela tiden vet vad som pågår i verksamheten.
– Vi har skapat ett tydligt flöde för informationen i företaget. Informationen är aktuell, relevant, sökbar och livscykelhanterad. På intranätet finns bara sådan information som gäller just nu, säger Christina Gezelius, informationschef och lägger till:
– Och så försöker vi överraska då och då med oväntat och roligt innehåll.
För att hålla informationen levande och relevant för användarna följs den upp från Google Analytics och Siteseeker för att se vad användarna vill läsa om. Användarnas upplevelser mäts i WSI-undersökningar. Dessutom hämtas feedback från lokalredaktörerna för att få reda på vad som uppskattas i olika delar av landet.
– Vi har haft ett användarcentrerat synsätt på utvecklingen redan från start.

När lanserades nuvarande version av sajten?
– 20 oktober 2014

Vilken plattform arbetar ni med?
– Episerver 7.0

Vilket eller vilka är de primära syftena med ert intranät? Vilka funktioner ska den fylla för er organisation?
– Det ska ge medarbetarna koll på läget. Koll på hur det går i verksamheten, koll på det som händer i verksamheten och koll på hur vi på Martin & Servera gör.

Vem ansvarar för intranätets innehåll, utseende och funktionalitet?
– Tobias Mossop är ansvarig för internkommunikationen på Martin & Servera, men är just nu föräldraledig.

Arbetar ni tillsammans med några externa partner kring intranätet (webbyrå eller liknande)?
– Ja, våra konsulter för webbutveckling är NetRelations.

Vilka av intranätets funktioner är mest uppskattade och använda?
– Nyhetsflödet, informationsstrukturen och personsöket.

Vad var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?
– Vi ville göra en nollmätning efter ett års drift och få en första bred uppfattning om vad våra användare tycker.

Hur bidrar den undersökningen till ert arbete?
– WSI-undersökningen ger oss insikt i vad användarna tycker utifrån roll, geografi och funktion från övergripande nivå ner till detaljnivå. Undersökningen betyder absolut mycket för vår fortsatta utveckling men är som en första mätning betraktad kanske främst ett kvitto på att vi gör rätt.

Varför är ni/tror du att ni är nominerade i Web Service Award i år?
– För att våra användare uppskattar det arbete vi lägger ner!

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2016?
– Vi kommer att jobba mer med sökmotorn, fortsätta att utveckla och förbättra informationsstrukturen och vidareutveckla förvaltningsorganisationens kompetens för intern kommunikation och bra innehåll.

Bild på Christina Gezelius

Christina Gezelius, informationschef på Martin & Servera

Läs mer om de nominerade i Web Service Award här»

Vinnarna i varje kategori korades på WSA-dagen den 27 januari på Nalen, Stockholm. Läs mer om WSA-dagen här»

Gör som de bästa arbeta med användarna i fokus! Genom att göra en digital analys så får ni reda på vad era besökares beteende och vad de tycker om er webbplats. Läs mer om digital analys här »