Preem: Aktiva besökare stärker varumärket


Företaget Preem driver idag cirka 600 drivmedelsstationer för konsumenter och yrkestrafik. På företagets webbplats är den mest använda funktionen att hitta till den som ligger närmast. Sajten lanserades med responsiv design i början av 2015 och syftar till att kommunicera varumärket och stärka relationen till kunderna, inte minst genom att aktivera dem. Som att söka efter närmaste station.
Patrik Talamo är Digitalt ansvarig på Preem.
– Webbplatsen är till för våra besökare och det är de som avgör hur bra varumärkesrelation vi har. Det påverkas av hur bra preem.se hanterar deras behov och förväntningar, förklarar han.

Vem är er målgrupp?
– Störst fokus på privatkonsumenten då de är i stor majoritet men även inköpare på företag och opinionsbildare i de frågor vi fokuserar på.

Vilka ansvarar för webbplatsens innehåll, utseende och funktionalitet?
– Det gör en webbredaktion där jag är ordförande tillsammans med ett webbteam på Preem IT och en förvaltningsgrupp. Strategiska beslut tas av en styrgrupp och projekt drivs enligt en beprövad metodik för projekt- och webbutveckling.

Hur många jobbar aktivt med webbplatsen och dess innehåll?
– Cirka 10 personer.

Arbetar ni tillsammans med några externa partner kring webbsidan?
– Designbyrån Daytona ansvarade för grafisk form, UX och front end-utveckling för lansering av den första versionen av nya preem.se. Numera arbetar vi med ett antal frilansande producenter för detta. Vidare ansvarade ett webbteam inom Preem IT för backend-utveckling.

Vilken plattform arbetar ni med och vilka är de starkaste fördelarna med den?
– Episerver 7.5 MVC. CMS:et är lätt att jobba i för redaktörer med funktioner som att enkelt skapa och placera blocks och på sidan-redigering. Genom att ta fram en palett av sidmallar och blocks-typer så kan man åstadkomma mycket som redaktör.

Vilka av webbplatsens funktioner är mest uppskattade och använda?
– Hitta station kartan och sökboxen används klart mest.

Hur arbetar ni för att hålla kvaliteten uppe på innehållet?
– Redaktionsrådet har månatliga möten och jag och en webbredaktör gör mindre fixar och skapar enklare innehåll och kampanjer veckovis.

Hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktion och för att förbättra innehåll och teknik?
– Framförallt via Google Analytics med event tracking. Men även med årliga Web Service Index-mätningar samt Hotjar-mätning och analys med inspelade webbsessioner.

Vad var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?
– Vi ville se hur den nya webbplatsen togs emot och ville jämföra med den tidigare plattformen. Vidare så behöver vi nollvärden så att vi kan identifiera förbättringsområden för kommande år.

Hur bidrar den undersökningen till ert arbete?
– Den visar vilka behov våra olika besökargrupper har och vad de tycker att vi borde fokusera och justera.

Varför är ni nominerade i Web Service Award i år?
– Framförallt för att designen är enkel, kommunikativ och tilltalande och att vi har en väldigt bra Hitta station-tjänst.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2015?
– Framförallt Hitta station, och funktioner för att göra det enklare för stationskunder att hitta rätt produkter till sin bil. Vidare så vill vi förbättra vilket innehåll olika enheter möts av. Vi ser en skillnad i vad man vill använda i mobilen med liten skärm och framåtlutad användning mot desktop/tablet med stor skärm och tillbakalutad användning. Preem.se skall bli än mer anpassad till sina olika besökargrupper. Relevans är vårt nyckelord.

Bild på Patrik Talamo

Patrik Talamo, Digitalt ansvarig på Preem

 

Läs mer om de nominerade i Web Service Award här»

Vinnarna i varje kategori korades på WSA-dagen den 27 januari på Nalen, Stockholm. Läs mer om WSA-dagen här»

Gör som de bästa arbeta med användarna i fokus! Genom att göra en digital analys så får ni reda på vad era besökares beteende och vad de tycker om er webbplats. Läs mer om digital analys här »