Operan.se låter besökaren ta ton för högre kvalitet


Kungliga Operans webbplats Operan.se ska spegla känslan av ett besök på operan, upplevelsen av att se en föreställning och att vistas i deras lokaler. Dessutom är den en av operans viktigaste försäljningskanaler. Det gör webbplatsen till en spännande mix av rationella e-handelsfunktioner och emotivt innehåll.

– Sajten ska skapa en digital närvaro som speglar Operans själ och känsla och som samtidigt inspirerar och förenklar besöket, säger Martin Bondeman, webmaster på sajten.

Nuvarande version av operan.se lanserades i mars 2016 och ligger på Episerver7.

Vem eller vilka ansvarar för webbplatsens innehåll, utseende och funktionalitet?
– Merparten av innehållet skapas av Operans Marknads- och försäljningsavdelning medan den grafiska profilen samt programmeringen av webbplatsen gjorts externt på uppdrag av Operan.

Hur många jobbar aktivt med webbplatsens teknik och drift respektive dess innehåll och form?
– Operan köper teknik och drift externt. På Operans Marknads- och försäljningsavdelning finns en webmaster, en webbredaktör och tre kommunikatörer. Kommunikatörernas material publiceras även i andra kanaler vid sidan av hemsidan. Den grafiska formen är skapad externt och omsätts både on- och offline.

Arbetar ni tillsammans med några externa partner kring webbsidan?
– Mogul står för all programmering av Episerver, Stockholm Graphics har gjort hela Operans grafiska identitet som överförts till webbplatsen, och Operan anlitar frilansfotografer för lanseringsbilder och föreställningsfoto.

Vem vänder sig sajten till?
– Vi arbetar aktivt med att försöka nå en så bred målgrupp som möjligt och vill utöver att ge god service till befintlig publik även väcka intresse hos personer som inte besökt oss tidigare.

Vilka av webbplatsens funktioner är mest uppskattade och använda av besökarna?
– Den vanligaste besökaren är på väg att köpa biljetter och vill läsa mer om våra föreställningar. Vad spelar vi, när spelar vi det och med vilka medverkande? De funktioner som levererar information om detta används mest.
– För dem som redan köpt biljett är alla former av föreställningsfakta intressanta.

Vilken är den främsta fördelen med Episerver?
– Det är en relativt vanligt plattform vilket gör att tillgången på skickliga programmerare är god. Det borgar i sin tur för hög kvalitet till konkurrenskraftigt pris när det gäller att köpa programmeringstjänster.
– Utbudet av tilläggsfunktioner till plattformen är också relativt gott.

Hur arbetar ni för att utveckla relevant och kvalitativt innehåll på webbplatsen?
– Då mycket av webbplatsens innehåll även används i andra kanaler så omfattas hemsidan av samma kvalitetsarbete som all annan kommunikation från Operan. Här handlar det om att på olika sätt inhämta besökarnas åsikter, vilket bland annat sker genom publikundersökningar.
– Vi avläser även visningsstatistik för vårt digitala innehåll och låter det i hög grad avgöra vilket material vi satsar mer eller mindre på.

Hur arbetar ni för att skapa hög tillgänglighet och användarvänlighet på webbplatsen?
– Vi har en ständig dialog mellan de yrkesgrupper som oftast möter besökarna, till exempel publikvärdar och försäljningspersonal, och dem som skapar webbplatsen. Mejl och muntliga kommentarer från besökare förmedlas löpande och leder ofta till förändringar och uppdateringar av hemsidan.

Hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktioner (vid sidan av WSI)?
– Vi fångar besökartrender via analysverktyg samt då och då genom intervjuer och användartester.

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning förra året?
– Vi mäter regelbundet i samband med att vi förändrar webbplatsen, då är mätningarna viktiga för att säkra att vi inte förlorat någon kvalitet på vägen. Men vi mäter även besökarnas reaktioner när vi inte gjort ändringar. Det som var tillräckligt bra för ett år sedan är kanske inte det längre – det måste vi i så fall få veta.
– Förra årets mätning fångade upp reaktioner på en helt ny sida som vi lanserade. Vi valde även att separat mäta kvaliteten på hemsidan som besökts från mobila enheter. Detta eftersom vi för första gången anpassat sidan till den nya tekniken genom att göra den responsiv.

Hur har undersökningen bidragit till ert arbete hittills?
– Vi har fått vara med om undersökningar som har sagt ”det är bra, fortsätt så”, men även mätningar som talat om att vi behövt göra förändringar främst av den grafiska formen. Mätningarna har hjälpt oss att behålla det som varit bra i ett ständigt förändringsarbete, och vi har blivit uppmärksammade på förbättringsområden som vi inte kunnat ana själva.

Vilka egenskaper hos er webbplats tror du har störst betydelse för att ni är nominerade i Web Service Award i år?
– Jag hoppas att det är det gedigna innehållets förmåga att väcka nyfikenhet, inspirera till besök och släcka kunskapstörst, och jag hoppas att sidan upplevs som bred så till vida att den vänder sig till väldigt många besökare med de mest skiftande behov.

Vilka utvecklingsplaner har ni för webbplatsen under 2017?
– Just nu arbetar vi med tillgängligheten i ett projekt finansierat av Post- och Telestyrelsen. Vi kommer bland annat att förbättra sökfunktionen på sidan.
– Justeringar av menysystem samt repertoarpresentation kommer också att göras. Dessutom arbetar vi med att dokumentera salong och övriga publika utrymmen, så att besökarna ska kunna förbereda sitt besök på bästa sätt eller bara njuta av våra vackra lokaler.

Martin Bondeman, Webmaster på Kungliga Operan

Martin Bondeman, Webmaster på Kungliga Operan

Läs om de övriga nominerade »

Vinnarna i varje kategori koras på WSA-dagen den 25 januari på Nalen, Stockholm. Läs mer om WSA-dagen »