Verksamt.se: Utveckling i samråd med användarna


Förra årets vinnare i kategorin Samhällsinformation var ändå inte nöjd med resultatet: under 2018 genomförde Verksamt.se projektet Lyftet på sin webbplats.
Deras senaste WSI-undersökning visar att det var ett bra beslut.

– Lyftet var en direkt åtgärd efter resultatet av WSI-undersökningen 2017 då vi såg att vi hade fått lägre siffror avseende design än året innan, berättar Lotta Ruokonen, utvecklingsansvarig för Verksamt.se.
Bland förändringarna finns en vässad mobil upplevelse och en uppdaterad design som också lyfter fram de mest använda e-tjänsterna.

 

När Lotta pratar om utvecklingen framgår att dialogen med användarna centralt i arbetet: dialogen både inspirerar och informerar till förändring.
– Vi kan bara gissa oss till vad som är viktigt, men användarna vet! En tät användardialog är nyckeln till en framgångsrik webb. WSI-undersökningen visar oss på ett smidigt sätt vilka områden användarna tycker att vi bör satsa på genom att varje del har en prioriteringsmatris, säger hon.

 

En del i dialogen är WSI-undersökningen som Verksamt.se årligen genomför. Vid sidan av den samlar de in mängder med statistik i olika former, bland annat via Google Analytics och SiteImprove, och aktiv användarinput i form av ”tumme upp/tumme ned”-funktion.
– Vi lägger också ut egna undersökningar för att kunna få svar på vad våra användare tycker om mer specifika områden. Vi genomför även intervjuer löpande för att på så sätt få en helhetsbild av det som är viktigast för användaren att vi jobbar med på verksamt.se, säger Lotta Ruokonen.

 

Mycket fokus läggs på e-tjänsterna, som är populära hos användarna. Ett annat område som ställer krav är informationsförmedling – Verksamt.se är en innehållstung sajt.
– En av de trender vi är nyfikna på berör hur vi ska arbeta med textinnehåll på ett smidigt och modernt sätt. Ska vi fortsätta med ett traditionellt CMS ett tag till eller flytta vissa delar eller rentav allt till ett headless CMS?, säger Lotta Ruokonen.

 

Och målsättningarna är höga.
– Vi har en längre målbild som tagits fram för hur vi kan bli ännu bättre, ja rent av världsledande, i enkla myndighetskontakter. I denna målbild har vi ett federativt tänk där både tjänster, myndighetsinformation och data tillgängliggörs i ett digitalt ekosystem och som kan knytas samman i nya spännande tjänster på ett framtida Verksamt.se, men också hos andra offentliga och privata aktörer. På detta sätt kan vi också öka både utvecklings- och innovationstakten för att få ut ännu snabbare få ut ännu smartare tjänster till företagarna.

 

Nu väntar arbetet med att analysera resultatet från den senaste WSI-undersökningen, som informerar prioriteringen av utvecklingen det kommande året.
– Vi väntar fortfarande på skiftet från desktop till mobilt. Idag är det nästan hälften hälften, men vi väntar på en explosion. Därför kommer vi att jobba mycket med den mobila delen framöver, säger Lotta Ruokonen.

 

Läs om de övriga nominerade »

Vinnarna i varje kategori koras på WSA-dagen den 30 januari på Nalen, Stockholm. Läs mer om WSA-dagen »