Stort lyft för Försäkringskassans intranät


Personalisering och mobilitet – det är två viktiga egenskaper som Försäkringskassan tar med sig när man nu står inför ett införande av ett nytt intranät. De börjar på en hög nivå – användarna är nöjda med mycket redan i dagens intranät.

Varje dag ett steg framåt: så ser det ut för Försäkringskassans intranät, Fia.

– Utifrån datainsamling och analys och med insamling av användarnas behov vidareutvecklar vi ständigt intranätet till det bättre – vi förenklar och vi förädlar innehållet, säger Susanne Larsson, verksamhetsområdeschef digital kommunikation på Försäkringskassan.

Intranät med tre tydliga mål

Tillsammans med fem webbredaktörer, en kommunikatör och en nyhetsredaktion ser hon, i samarbete med verksamheten och IT, till att Fia fyller de behov som finns.

– Intranätet ska i första hand stötta våra försäkringshandläggare i det dagliga arbetet. Fia är väl etablerat som den dagliga interna informationskanalen och där har vi samlat de mest sökta och viktigaste funktionerna som ett stöd för det dagliga arbetet, säger Susanne.

I korthet har intranätet tre viktiga mål:

  • vara ett stöd för alla medarbetare i att utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt och effektivt sätt
  • fungera som en kanal för ledningen att snabbt nå medarbetarna med samtidig information och styrning
  • bidra till myndighetens gemensamma värderingar, identitet och kultur.

Mäter vartannat år – lyfte kraftigt

– Om vi översätter det till Försäkringskassans uppdrag så ska intranätet bidra till att medarbetarna kan administrera socialförsäkringen rättssäkert, med effektivitet och god service, säger Susanne.

Försäkringskassan mäter Fia med WSI ungefär vartannat år.

– Det som stack ut mest i årets resultat var nivån på förbättringen – vi höjde det totala indexet mycket. Bakom förbättringen låg ökad nöjdhet med sökfunktionen, strukturen och innehållet och att vi har flyttat bort det som inte är kvalitetssäkrat, säger Susanne.

”Bevaras i Internet Hall of Fame”

Nu står Försäkringskassan inför arbetet med att ta fram ett nytt intranät.  Under 2018 har man genomfört en omfattande behovsanalys för att identifiera vad man behöver ta med in i ett nytt intranät. Det skiljer sig givetvis åt mellan användarna, men bland de högst prioriterade behoven ligger personalisering av innehållet och att man ska kunna nå delar av intranätet via sin mobil.

Exakt vilka nyheter som kommer med det nya intranätet är ännu inte klart, men WSI kommer troligtvis kunna peka ut några sådana.

– Vi kommer att fördjupa oss i undersökningsresultatet och i de öppna svaren för att hitta guldkorn, säger Susanne Larsson.

Och guldkorn lär det finnas. När nyheten om nomineringen i WSA kom ut i organisationen sa en chefskollega:

”Allt det arbete som ligger bakom detta är helt ogreppbart, Fia borde bevaras till eftervärlden och ställas ut i Internet Hall of fame. Inget intranät med så många år på nacken har någonsin varit så välvårdat!”

 

 

 

Läs om de övriga nominerade »

Vinnarna i varje kategori koras på WSA-dagen den 30 januari på Nalen, Stockholm. Läs mer om WSA-dagen »